Toekomstbeeld Oude IJssel in kaart gebracht

Gepubliceerd: 22-01-2022 14:01. Bijgewerkt: 22-01-2022 14:03

Oude IJsselstreek heeft een toekomstplan gepresenteerd voor het gebied rondom de Oude IJssel onder de naam ‘Het Landschapspark Oude IJssel’. De ideeën zijn voortgekomen uit de toekomstvisie van de gemeente en initiatieven die zijn aangedragen door inwoners bij de 'Praotbus'.


“Het grote doel is dat wij straks een heel mooi leefgebied hebben waar mensen wonen, werken en recreëren”, aldus wethouder Ben Hiddinga van Oude IJsselstreek. “En dat we alle kansen die het gebied biedt ook echt benutten.” De ingetekende wensen en kansen rond het gebied van de Oude IJssel in de gemeente zijn een toekomstbeeld voor de komende twintig tot dertig jaar, maar er ook al ideeën die volgens Hiddinga op korte termijn in de praktijk komen. “Één concreet ding is dat we bij Silvolde het fietspad vanaf het Almende College richting Ulft gaan vormgeven”, laat de wethouder weten. “Dat gaat binnen nu en een paar jaar gebeuren.”

Het landschapspark is opgedeeld in vijf delen. Zo wil de gemeente in het gebied tussen Etten en Terborg zorgen voor nieuwe natuur, een betere verbinding over het water tussen de kernen en meer recreatiemogelijkheden. Het gebied tussen Terborg, Silvolde en de Slingerparallel moet voorzien worden van een nieuwe fietsverbinding, extra bruggen en ook meer recreatie. Bij het gebied tussen Ulft en Bontebrug wil de gemeente onder meer kijken of er kansen zijn om nieuwe natuur aan te leggen. Ook zijn er plannen voor waterrecreatie met een bijbehorende haven.


Verbinding met Duitsland
Het gebied tussen Gendringen en de Duitse grens wil de gemeente in samenspraak met Duitse partners inzetten voor onder meer natuurontwikkeling en woningbouw. De plannen in de gebieden bij Gendringen en de Aa-strang en Gendringen en Megchelen zijn gekoppeld aan de Duitse buurtgemeenten. In deze gebieden is volgens de gemeente intensief contact over natuurontwikkeling en recreatie met Duitse overheden.

Kosten nog onduidelijk

Het landschapsplan is een verzameling van initiatieven van de gemeente, maar ook van particulieren en bedrijven. Hierdoor is een concrete kostenpost volgens Hiddinga nog niet te benoemen. “Een deel van die plannen kennen we al, want die staan in het plan, maar misschien zijn het er nog wel meer”, legt de wethouder uit. “Welke projecten zijn het, wie gaat het realiseren, op welke termijn wordt dat gerealiseerd en hoe gaat het betaald worden? Dat gaan we de komende maanden uitvlooien.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met de lokale omroepen Antenne Niederrhein en RN7.

Foto: REGIO8

Copyright © 2022 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)