Ulft, Netherlands

Klachtenpagina

REGIO8 hecht grote waarde aan een goed contact met het publiek in en buiten de Achterhoek. Daarom is er binnen de streekomroep sprake van een klachtenprocedure.

Heeft u een klacht over bijvoorbeeld de berichtgeving van REGIO8, dan is het mogelijk om dat via het klachtenformulier kenbaar te maken.

Dit formulier kan digitaal worden verstuurd naar redactie@regio8.nl of per post naar Hutteweg 26a, 7071 BV in Ulft, t.a.v de hoofdredactie.

Na verzending volgt binnen vijf werkdagen een reactie op de klacht. Daarnaast is het uiteraard mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de redactie, zie hiervoor de contactpagina.