Ulft, Netherlands

Emotionele insprekers uit Keppel en Eldrik in volgepakt gemeentehuis

Inwoners van Keppel, Eldrik en omstreken zorgden donderdagavond voor een volle bak tijdens de Politieke Avond op het gemeentehuis in Hengelo. Op de agenda bij de gemeenteraad van Bronckhorst de Herijking routekaart Energieneutraal, oftewel komen er windmolens bij de Oude IJssel. Als het aan de insprekers ligt, zeker niet.
Tim Rondeel | 19 januari 2024 14:04 | Aangepast op 19 januari 2024 14:04
Maar liefst vijftien insprekers, stuk voor stuk met dezelfde insteek: geen windmolens in Keppel en Eldrik. De bewoners missen een stuk betrokkenheid, informatiebijeenkomsten en uitnodigingen tot burgerparticipatie van de gemeente. “Het proces van de routekaart is schimmig”, zo klinkt het van inspreker Roeland van der Velden uit Hoog-Keppel. “De gemeente gaat voorbij aan het draagvlak en zorgt voor de nodige weerstand." Marius Strijker, de voorzitter van de dorpsraad, gaf aan door te willen procederen zover nodig, om de komst van windmolens tegen te gaan. De insprekers verlieten allen het spreekgestoelte onder luid applaus. "Wij voelen ons tweederangs burgers", aldus Rob Meenhuis van Tegenwind Keppel en Eldrik.

Het grootste gedeelte van de insprekers hoopt dan ook dat de raad besluit om het moratorium, een tijdelijk verbod, op de komst van windmolens te verlengen. In ieder geval tot er landelijke regelgeving voor is. Er werden ook waarschuwingen en goedbedoelde adviezen meegegeven aan de aanwezige raadsleden en wethouder Wilko Pelgrom: ”Maak u niet schuldig aan kiezersbedrog”, aldus Ineke van Tongeren. “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.”

Gezondheid
Eén van de insprekers is voormalig huisarts van Laag-Keppel, Eric Assink. Hij sprak over de vele mogelijke gevolgen voor de gezondheid van omwonenden, mochten er windmolens komen: “Omdat ik maar 180 seconden heb kan ik mij alleen maar kritisch uiten.” Pieter Witte sprak vooral tegen wethouder Wilko Pelgrom: “Wees open naar de inwoners én luister naar Eric Assink.”

'Niet integer'
Het besturen van het college werd ook ten twijfel getrokken. “Volgens ons is er cruciale informatie bewust achtergehouden”, aldus Meenhuis, die het college van Bronckhorst niet integer noemt. “Wij signaleren dat het college van Bronckhorst bewust een niet transparant beleid heeft gevoerd.”

Een besluit over de komst van windmolens in het zoekgebied Keppel en Eldrik zou donderdagavond toch al niet gemaakt worden, er volgt nog een tweede beeldvormende avond voordat er een oordeel komt. Met de verschillende inspreekteksten is er genoeg voor de raadsleden om over na te denken.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met de lokale omroep Ideaal

Foto: REGIO8

Lees ook

Achterhoek negeert Haagse plannen en laat statushouders voorgaan bij sociale huur

Achterhoekse gemeenten passeren de plannen uit het landelijke hoofdlijnenakkoord en willen statushou...

Leegstaande pastorie in Hengelo wordt doorstroomlocatie voor statushouders

Bronckhorst wil de leegstaande pastorie van de Sint Willibrorduskerk in Hengelo inzetten om twaalf s...

Waarschuwing voor drinkwater in Liemers blijft gelden, Vitens wacht op uitslag

Inwoners van een groot gedeelte van de Liemers moeten in ieder geval tot dinsdag drinkwater uit de k...

Spreidingswet op losse schroeven, toch zet Bronckhorst plannen door

In het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB staat dat de Spreidingswet va...

Startschot vernieuwing Industriepark Zelhem gegeven, Bronckhorst zoekt meer kavels

Een stuk bedrijventerrein uit het begin van de jaren '60 in Zelhem wordt de komende tijd grondig ond...

Zelhemmers hopen wens Aalderink te verwezenlijken op plek opgegraven Lancaster

Als het Bert Schieven, Jan Wolsink en Gerrie Evers uit Zelhem ligt, komt er nog dit jaar een monumen...