Ulft, Netherlands

Coalitie Bronckhorst wil geen windmolens

Gemeentebelangen, CDA en PvdA hebben woensdag hun coalitieakkoord voor Bronckhorst gepresenteerd. De partijen willen er de komende jaren in het college onder meer alles aan doen om de komst van grote windmolens in de plattelandsgemeente tegen te gaan.
Dean van het Laar | 23 juni 2022 16:27 | Aangepast op 23 juni 2022 16:27
“Daar waren we het wel vrij snel over eens”, aldus huidig CDA-fractievoorzitter en toekomstig wethouder Wilko Pelgrom. De ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn staat overeind, maar de coalitiepartijen zijn fel tegenstander van de bouw van windmolens en willen zoeken naar alternatieven. “Maar dat zal ook een uitdaging zijn voor de komende jaren om daar de vorm aan te geven en het gesprek aan te gaan met de samenleving en de politieke partijen in de raad”, aldus de CDA’er. In de vorige coalitieperiode, toen met gedeeltelijke steun van GBB, werd Eldrik nog door de gemeenteraad als zoekgebied aangewezen. Door een amendement is er geen ruimte voor initiatieven tot 2024. De partijen willlen aan het begin van dat jaar, nadat de zogenaamde routekaart in 2023 is geactualiseerd, 'opnieuw kijken' naar windmolens.

Het coalitieakkoord draagt de titel: ‘Bouwen aan een Dienstbaar, leefbaar en Sociaal Bronkhorst’. De naam schetst volgens Pelgrom de diversiteit aan opdrachten die er ligt: “We moeten woningen realiseren, we moeten met de transities aan de slag, we hebben een opgave voor landbouw zoals dat nu heel prominent aanwezig is. En zo noem ik er maar een paar..." Het realiseren van woningen is onder andere een opdracht voor debuterend wethouder Emmeke Gosselink, namens GBB: “De omgevingsvisie is vastgesteld en in deze collegeperiode kunnen we de eerste stappen zetten en dat betekent woningen toevoegen.”

Groeiende bedrijventerreinen en krimpende landbouw
Voor de volle bedrijventerrein in de plattelandsgemeente wil de coalitie kijken naar 'aanvullende ruimte' in de buurt van 'goede mobiliteitsverbindingen'. Hiervoor wordt nog geen locatie genoemd. De partijen verwachten dat het aantal boerenbedrijven in Bronckhorst de komende jaren flink terugloopt als gevolg van de stikstofplannen. 'We willen familiebedrijven in stand houden en laten groeien binnen de bestaande regels', schrijven de coalitiepartijen, die grondeigenaren willen verleiden om leegstaande boerderijen in te zetten voor de natuur.

Huisjesmelkers wegjagen en starters helpen
De nieuwe coalitie wil een zelfbewoningsplicht van vijf jaar opleggen op nieuwbouwwoningen tot 350.000 euro. Dit om starters en ouderen kansen te bieden om in Bronckhorst te blijven wonen en huisjesmelkers buitenspel te zetten. Ook moeten starters meer hulp krijgen. Zo moeten nieuwbouwwoningen met voorkeur worden aangeboden aan 'primaire groepen', waaronder starters en ouderen. Door regeldruk te verminderen en personeel te werven en op te leiden moet daarnaast het tempo van de nieuwbouw omhoog gaan.

Peppelman terug als wethouder

Bronckhorst krijgt één extra fulltime wethouder, een wens van terugkerend collegelid Evert Blaauw (GBB): "Het ging wel goed, maar op sommige plekken kwam je tijd te kort." Blaauw krijgt zorg en sport in zijn portefeuille, GBB-wethouder Gosselink wonen en ruimtelijke ordening. Naast Pelgrom (landschap, landbouw en energietransitie), zit ook Antoon Peppelman in het college, met financiën, arbeid en participatie als terrein. De huidig wethouder van Haaksbergen was eerder PvdA-fractievoorzitter en wethouder in Bronckhorst.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met de lokale omroep Ideaal

Foto: REGIO8

Lees ook

Middeleeuwse kostuummaker uit Barchem is nu een échte Ridder

Elvire Trijsburg uit Barchem is al jaren omringd door ridders, jonkvrouwen en simpele poepscheppers,...

Zorgen over gezondheid jeugd, Achterhoek 'scoort' op roken en drinken

Jongeren zijn minder positief over hun eigen gezondheid en er is meer sprake van ongezond gedrag, zo...

Waarschuwing voor topdrukte door vakanties én EK

Wie tussen 14 juni en 14 juli met de auto de grens over wil steken naar Duitsland, moet rekening hou...

Meerval floreert in de Oude IJssel: 'Dus pas op met je chihuahua'

Het gaat goed met de visstand in de Oude IJssel sinds ze door de passage bij Doesburg vanuit de IJss...

Huisartsen Oude IJsselstreek niet drukker door paniek om drinkwater

Achterhoekse huisartsen zijn niet extra druk vanwege de mogelijke besmetting van het drinkwater. Doo...

Brandweer gaat de boer op voor aanpak stalbranden, Achterhoek bijt het spits af

Tienduizenden dieren zijn vorig jaar overleden bij een stalbrand. In de Achterhoek werden zeven boer...