Ulft, Netherlands

Bronckhorst wil inzet op Dorps Energie Plannen, Eldrik blijft enige zoekgebied

Een meerderheid van de raad van Bronckhorst wil dat het college inzet op Dorps Energie Plannen bij de routekaart om de gemeente in 2030 energieneutraal te krijgen. Grootschalige opwekking van energie door middel van wind en zonneparken moet de laatste optie zijn. Eldrik blijft daarbij de enige locatie in Bronckhorst waar volgens de raad windmolens kunnen komen, mocht hier draagvlak voor zijn en de opbrengsten volledig terugvloeien naar de samenleving.
Tim Rondeel | 29 juni 2023 23:21 | Aangepast op 29 juni 2023 23:21
Het raadsvoorstel om in te stemmen met de herijkte Routekaart voor een Energieneutraal Bronckhorst is donderdagavond met flink wat aanpassingen uiteindelijk aangenomen, dit door instemmen van coalitiepartijen CDA en GBB. Eén amendement en zes moties werden er ingediend bij het agendapunt. De naam van de twee grootste partijen, GBB en CDA, stonden onder vier (GBB) en drie (CDA) van de moties. Hiermee geven ze een signaal af aan het college dat er aanpassingen moeten komen aan de plannen, willen ze een akkoord op de definitieve routekaart.

Uiteindelijk werden vier van de zes moties aangenomen. De raad wil onder meer dat de inkomsten die binnenkomen door de energie die opgewekt wordt in de gemeente, ook in de gemeente blijft. Ook moet er in de routekaart duidelijk worden ingezet op collectieve energiebesparing en moet de mogelijkheid naar een Sociaal Buurtfonds worden onderzocht, een motie die werd ingediend door D66 en ChristenUnie-SGP.

Eldrik
Het zoekgebied Eldrik blijft de beste optie voor de gemeente, mocht er worden overgeschakeld naar grootschalige opwekking in de vorm van windmolens. GBB wil als enige partij vasthouden aan de afgesproken 150 meter hoogte voor de komst van de windturbines. Een motie om de eerder gestelde kaders niet te veranderen haalde het dan ook niet.

Dorps Energie Plannen
Een motie die de meerderheid wel haalde, maar alleen werd gesteund door GBB en CDA geeft het college mee dat de Dorps Energie Plannen leidend moeten zijn in de vernieuwde routekaart. Ook moet deze optie altijd eerst worden bekeken voordat er wordt overgeschakeld naar grootschalige opwekking.

Wethouder Wilko Pelgrom kan met de richtingen die uit de moties en amendement zijn voortgekomen aan de slag om in het najaar met een herijkte Routekaart te komen waarmee de raad in gaat stemmen.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met de lokale omroep Ideaal.

Foto: REGIO8

Lees meer over:

Bronckhorst|Windmolens|

Lees ook

Achterhoek negeert Haagse plannen en laat statushouders voorgaan bij sociale huur

Achterhoekse gemeenten passeren de plannen uit het landelijke hoofdlijnenakkoord en willen statushou...

Leegstaande pastorie in Hengelo wordt doorstroomlocatie voor statushouders

Bronckhorst wil de leegstaande pastorie van de Sint Willibrorduskerk in Hengelo inzetten om twaalf s...

Spreidingswet op losse schroeven, toch zet Bronckhorst plannen door

In het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB staat dat de Spreidingswet va...

Startschot vernieuwing Industriepark Zelhem gegeven, Bronckhorst zoekt meer kavels

Een stuk bedrijventerrein uit het begin van de jaren '60 in Zelhem wordt de komende tijd grondig ond...

Zelhemmers hopen wens Aalderink te verwezenlijken op plek opgegraven Lancaster

Als het Bert Schieven, Jan Wolsink en Gerrie Evers uit Zelhem ligt, komt er nog dit jaar een monumen...

Klassieke auto vliegt in brand nabij Vorden

Een klassieke auto is woensdagmiddag in brand gevlogen in het buitengebied van Vorden. Het echtpaar ...