Ulft, Netherlands

Ruim achtduizend woningen voor 2030 in de Achterhoek

In de Achterhoek moeten voor 2030 ruim achtduizend nieuwe woningen worden gerealiseerd, maar de ambitie is zelfs om te komen tot 11.500 huizen. Het overgrote deel wordt gebouwd in Doetinchem waar de komende jaren 2470 woningen worden gerealiseerd.
Davie Klein Gunnewiek | 17 januari 2023 15:00 | Aangepast op 17 januari 2023 15:00
Die cijfers staan in de nieuwe regionale woondeal die begin maart in aanwezigheid van minister Hugo de Jonge wordt ondertekend. Daarmee is de Achterhoek de tweede regio in de provincie die gezamenlijke afspraken maakt over woningbouwplannen. In de deal worden de krachten tussen gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en de provincie gebundeld om samen sneller te komen tot nieuwe woningbouwplannen. Van de 8.390 woningen die de komende jaren in de Achterhoek worden gerealiseerd moet minimaal 28 procent vallen onder sociale huurwoningen en minimaal zestig procent onder de categorie betaalbare woningen. Daarmee wordt gestreefd naar een meer evenwichtige verdeling van de woningvoorraad.

Hieronder zie je de aantallen woningen per gemeente die de komende jaren moeten worden gebouwd
Voor de Achterhoek liggen er een aantal grote uitdagingen om de doelstelling van 8.390 woningen in 2030 te halen. Zo staat de financiële uitvoerbaarheid onder druk, mede door oplopende bouwkosten, stijgende hypotheekrente en een tekort aan personeel. Ook kent de Achterhoek veel kleine kernen en gemeenschappen, waardoor het lastig is om kleine nieuwbouwprojecten betaalbaar te houden. Daarom gaan het Rijk, de provincie en de regio Achterhoek verder in gesprek over subsidie om bouwprojecten te ondersteunen.

Stikfstofruimte
Daarnaast zijn er extra ambtenaren nodig, zodat bouwplannen sneller worden goedgekeurd. Ook de stikstofruimte speelt mee. Door de aanwezigheid van de Natura 2000-gebieden: Wooldse Veen, Bekendelle, Willinks Weust, Korenburgerveen en Stelkampsveld, kan dit voornamelijk in de gemeenten Winterswijk, Oost Gelre en Aalten tot problemen leiden. Deze gemeenten gaan komend jaar samen met de provincie in kaart brengen welke knelpunten te verwachten zijn, waarna er samen met het Rijk naar mogelijke oplossingen wordt gezocht.

Kwaliteit verbeteren
Naast het bouwen van nieuwe woningen willen de Achterhoekse gemeenten de kwaliteit van bestaande woningen verbeteren. Een groot deel van de woningen (84 procent) is gebouwd voor 1997, waardoor deze woningen vaak technisch en qua energielabel zijn verouderd. De verduurzaming van deze woningen is daarom noodzakelijk. Om te kijken of de Achterhoek op koers ligt bij de realisatie van deze woningbouwplannen wordt er jaarlijks geëvalueerd en kunnen de doelen waar nodig worden bijgesteld.

Foto: REGIO8

Lees meer over:

Achterhoek|wonen|

Meest gelezen

Inwoner springt op de bres voor café Baan in Geesteren

Serena Speet | Remco Geurts | 25 mei 2023 16:11

Lees ook

Achterhoekers nemen OK in Arnhem over

Een groep Achterhoekers heeft een eigen dag uitgeroepen op de operatiekamers van het Rijnstate Zieke...

Dijkgraaf Hein Pieper gaat zes jaar door in Rijn en IJssel

Hein Pieper gaat op voor zijn derde termijn als dijkgraaf van het Waterschap Rijn en IJssel. De best...

Achtduizend nieuwe woningen in de Achterhoek voor 2030

De Achterhoek wil voor 2030 achtduizend woningen bouwen om het woningtekort tegen te gaan. Dit is ee...

Achtergehouden Achterhoek wil dit jaar actie van Den Haag

De Achterhoek en andere gebieden ‘in de regio’ zijn stelselmatig achtergehouden door de landelij...

Woonzorglocatie in voormalige school Ruurlo

Woonzorgorganisatie Saamborgh opent aan de Stationsstraat in Ruurlo een nieuwe woonplek voor ouderen...

Zo wil Doetinchem groeien naar 70.000 inwoners in 2036

In 2020 sprak Doetinchem de ambitie uit om te willen groeien naar 70.000 inwoners in 2036. Om als ge...