Ulft, Netherlands

 

Waterschap wil meer grenssamenwerking

Dijkgraaf Hein Pieper trekt de banden aan met Noordrijn-Westfalen om droge voeten én natte akkers te houden in de Achterhoek. De problemen die horen bij extreme droogte en extreme wateroverlast moeten volgens de bestuurder van het Waterschap Rijn en IJssel samen met Duitsland worden aangepakt.
Tim Rondeel | 11 maart 2022 12:31 | Aangepast op 11 maart 2022 12:31
“Water kent geen grenzen”, aldus Pieper. “We hebben een grens door ons landschap getrokken en dat splijt de stroomgebieden van de Berkel, de Oude IJssel maar ook van de grote rivier de Rijn.” De laatste jaren is de samenwerking tussen de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen versterkt en die lijn wil de dijkgraaf nu doorzetten. “Gezien de problemen die nu op ons afkomen met de klimaatverandering is het ontzettend belangrijk dat we veel meer vanuit die eenheid en het hele stroomgebied gaan denken en werken.” Begin dit jaar trof Pieper onder meer de minister van de deelstaat om de samenwerking te intensiveren.

Op dit moment zijn ongeveer vijftien projecten opgepakt. De dijkgraaf wijst als sprekend voorbeeld naar het grenskanaal tussen Netterden en Emmerik: “Dat is precies op de grens waar we elk aan een kant verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het maaibeleid maar ook voor het kwaliteit van het water.” Volgens Pieper kunnen beide landen elkaar versterken en de belemmeringen door regelgeving bij elkaar wegnemen. “Als de Duitsers iets niet kunnen of mogen van de wet proberen wij dat te doen. En daar waar wij zeggen: ‘ja dat is veel beter dat jullie dit doen’, doen zij dat.”

Investering op aandringen Nederlanders
Een ander punt waarbij het Waterschap Rijn & IJssel en de Duitse collega's de laatste jaren de samenwerking hebben versterkt is de dijk langs de Rijn in zowel Duitsland als Nederland. “Mede op ons verzoek hebben ze het programma dat zij eigenlijk een beetje in de ijskast hadden liggen, weer geïntensiveerd en nu is dat stukje Duitsland qua dijkbescherming het stuk waar het meeste geld naar toe gaat.” Op aandringen van de Nederlanders investeerde de Duitse overheid honderden miljoenen aan het waterproject in het grensgebied, iets dat volgens Pieper een trend is die moet worden doorgezet.

Kennis overdracht
Het Nederlandse waterbeleid is bij de oosterburen iets waar ze tegenop kijken. “De Duitsers zijn zeer geïnteresseerd in onze kennis en die kennis willen wij inzetten zodat zij maatregelen nemen die ook ons ten goede komen”, aldus de bestuurder die aangeeft dat geduld een schone zaak is op het gebied van de samenwerking. “Wij Nederlanders zijn wat ongeduldig van aard en zouden graag hebben dat ze nog wat sneller gaan, maar procedures lopen ook in Duitsland langzaam.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met de lokale omroepen Antenne Niederrhein en RN7.

Foto: REGIO8

Lees meer over:

waterschap|

Meest gelezen

Bedrijf achter de Achterhoekse sokken is overgenomen

Jasper Hazelaar | 25 jan 2023 13:30

Twee keer brand op dezelfde dag bij woning in Megchelen

Redactie REGIO8 | 25 jan 2023 09:36

Lees ook

Verbod op halen water uit beken en sloten

In de hele Achterhoek geldt sinds dinsdagmiddag 12.00 uur een verbod op het onttrekken van oppervlak...

Maandenlange sproeiverboden in Achterhoek zijn ingetrokken

Het Waterschap Rijn en IJssel heeft de maandenlange sproeiverboden die golden in de Achterhoek opgeh...

Dijkgraaf Pieper krijgt weer Europese rol

Dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel is voor de tweede keer benoemd als lid van de EU...

Nieuwe maatregel om droge Achterhoek natter te maken

Het Waterschap Rijn en IJssel haalt met het initiatief 'elke druppel de grond in' alles uit de kast ...

Sproeiverbod rond kwetsbare natuurgebieden

Het Waterschap Rijn en IJssel heeft een verbod ingevoerd op het oppompen van grondwater rond twee kw...

Brandje bij locatie van Waterschap in Doetinchem

In een stapel gemaaid gras bij een locatie van het Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem is woensd...