Ulft, Netherlands

Achtergehouden Achterhoek wil dit jaar actie van Den Haag

De Achterhoek en andere gebieden ‘in de regio’ zijn stelselmatig achtergehouden door de landelijke overheid. Het rapport 'Elke regio telt!' schetst een neerwaartse spiraal voor de leefbaarheid, omdat het Rijksgeld vooral naar de Randstad en Eindhoven gaat. Als voorzitter van de Regio Achterhoek roept burgemeester Mark Boumans Den Haag op om snel in actie te komen.
Jasper Hazelaar | 29 maart 2023 13:23 | Aangepast op 29 maart 2023 13:23
“Dit is al jaren een punt waar we aandacht voor vragen”, zegt de Doetinchemse burgemeester in reactie op het rapport van drie adviesraden. “Het gevoel dat wij in regio’s aan de rand van Nederland het altijd met de restjes moeten doen, terwijl er zoveel potentie is. Ik ben blij dat het advies zo klip en klaar was.” Minister-president Mark Rutte erkende het rapport en bevestigde dat er door modellen jarenlang te weinig geld naar de regio is gegaan. “De premier reageerde goed, maar praatjes vullen geen gaatjes”, aldus Boumans. “Het moet niet bij woorden blijven, de verandering moet in gang worden gezet. Daar hoeft niet een heel onderzoek naar plaats te vinden. Doe gewoon een paar grote stappen, dat gaat ons allemaal helpen.”

Investeren in een volwaardige N18 is volgens Boumans zo’n stap. Ook wijst hij naar de rijksdiensten. “Waarom stuur je er niet één naar de Achterhoek?”, vraagt de voorzitter zich hardop af. “Het UWV zit nu in Amsterdam op een triple A-locatie. Alle ambtenaren op een kluitje lijkt doelmatig, maar het is een dure vestiging. Dat kan natuurlijk ook vanuit Doetinchem of Winterswijk. Zo kan ik nog veel meer voorbeelden noemen waar je keuzes kunt maken. Alles heeft impact, maar de keuzes van de afgelopen twintig jaar hebben een impact gehad op de regio. Dat moet de Rijksoverheid realiseren.”

'Spiraal van verschraling'
De leefbaarheid op het platteland staat al jaren onder druk. Basisscholen verdwijnen uit kleine kernen, de politie is niet zichtbaar en heeft in de Achterhoek geen arrestantencomplex meer, het openbaar vervoer staat onder druk en ook de toekomst van ziekenhuizen in de regio is onzeker. In het rapport wordt een zichzelf versterkende spiraal naar beneden geschetst, waar met incidentele investeringen op wordt gehandeld: ‘Het rijksbeleid plakt beperkt pleisters, op wonden die door dat beleid niet worden gedicht en onbedoeld soms juist telkens verder open worden getrokken’.

Regio Deal
Die wonden moeten worden gehecht met investeringen. Het mislopen van de vorige Regio Deal doet in die zin nog altijd pijn in de regio, beaamt Boumans: “Daar heb ik ook de nodige feedback op gegeven richting het kabinet, ook in een persoonlijk onderhoud met de minister.” In het najaar kan het Rijk die ‘fout’ herstellen bij de nieuwe tranche. “Met dit rapport in de hand en de verkiezingsuitslag, dan kan het Rijk niet níet een deal met ons sluiten. Dat is ondenkbaar geworden.”

Foto: REGIO8

Lees ook

Bronckhorst sluit deur voor zoekend Doesburg niet op voorhand

De openlijke flirt van de Stadspartij Doesburg om aan te sluiten bij de Achterhoek is ook binnengeko...

Bijna kwart miljoen euro nodig voor saneren vervuilde grond in Didam

Montferland verwacht bijna een kwart miljoen euro nodig te hebben om vervuilde grond onder een straa...

Onderzoek naar dakloosheid brengt 423 'Achterhoekers' in beeld

Doetinchem heeft in beeld hoeveel dak- en thuislozen er in de regio zijn, als voorbode voor nieuw be...

Vulcanus mag filters plaatsen, maar boetes blijven boven hoofd hangen

IJzergieterij Vulcanus krijgt van Doetinchem de ruimte om twee nieuwe schoorstenen te bouwen mét een...

Beveiliger op gemeentehuis van Berkelland vanwege 'agressief gedrag'

Sinds begin deze maand zet Berkelland een beveiliger in rondom raads- en commissievergaderingen in h...

GGD vreest mazelenepidemie in Achterhoek, hoe is dit over de grens?

De GGD Noord- en Oost-Gelderland maakt zich zorgen over een mogelijke mazelenepidemie. In Nederland ...