Ulft, Netherlands

Siner-Sir hoopte op eerdere ingreep Van Dijk

Regio8 | 26 april 2017 16:01 | Aangepast op 26 april 2017 16:01

“Het is een lastige kwestie, of hij eerder in had kunnen grijpen? Ja er zijn wel momenten geweest dat hij eerder in had kunnen grijpen”, aldus Gülden Siner-Sir, die inmiddels als zelfstandig raadslid actief is in Oude IJsselstreek. “Hij heeft besloten dat op die manier niet te doen. Iedereen heeft zijn eigen stijl en daar moet ik het mee doen.” Gülden doelt op het moment dat er schijn van belangenverstrengeling lijkt te zijn. De indiener van het idee voor het project in Varsseveld, Gerard Gielink, is namelijk lid van Lokaal Belang en tevens een oude buurman van Erik Schieven. “Op de vraag of ik het anders had gedaan in een bepaald stadium, daar kan ik ja op beantwoorden. Door tijdig bepaalde signalen op te vangen en in gesprek te gaan met betreffende raadsleden.”

Onenigheid over woordvoering
Tijdens een coalitieoverleg op 23 januari blijkt na onderzoek naar het project dat er sprake is van strijdigheid in het bestemmingsplan in het project aan de Doetinchemseweg. Raadsleden Erik Schieven en Ben Hiddinga van Lokaal Belang zijn het niet eens met deze conclusie, die is gesteld door wethouder Henk Hengeveld. Volgens Siner-Sir bereiden de twee zonder weten van de fractie een amendement voor. Gülden besluit als fractievoorzitter hierna zelf het woord te voeren binnen deze casus, in verband met de relatie tussen raadslid Schieven en indiender Gerard Gielink, zodat schijn van belangenverstrengeling voorkomen kon worden.

De fractievoorzitter heeft over dit besluit contact opgenomen met burgemeester Otwin van Dijk, die haar beslissing steunde. Echter, haar verzoek om als burgemeester actie te ondernemen in dit stadium, wijst hij af. Later, na het ontvangen van de anonieme brief, besluit Otwin van Dijk om toch in te gaan op de situatie. “Uiteindelijk heeft de burgemeester zijn rol als hoeder van de integriteit opgepakt, om gesprekken met betreffende raadsleden te voeren”, aldus Siner-Sir. Tijdens de raadsvergadering van 23 februari heeft de burgemeester daarover een verklaring gegeven: “Ik vind het belangrijk te benadrukken dat we allemaal een grote verantwoordelijkheid hebben om ons bewust te zijn van integer handelen en fatsoenlijke omgangsvormen.”

Terugtreden
Tijdens een fractievergadering die daarop volgde spreekt Siner-Sir over het voorkomen van ontwikkelen van schijn van belangenverstrengeling. De overige leden van Lokaal Belang accepteren haar speech volgens Siner-Sir niet en zeggen het vertrouwen in haar op. Ze besluit daarop terug te treden als fractievoorzitter van Lokaal Belang. Of Erik Schieven en Ben Hiddinga na de schijn van belangenverstrengeling terug zouden moeten treden wil Gülden niet zeggen. “Die afweging is aan ieder raadslid zelf om gevolg te geven aan bepaalde constateringen”, stelt de oud-fractievoorzitter. “Ik had het in dat geval naar mijn mening wel gedaan.” De consequentie die burgemeester Van Dijk koppelt aan de overtreding van de regels is een uitleg over integriteit door een extern bureau.

De raadsleden van Lokaal Belang willen niet reageren op de uitspraken van Gülden Siner-Sir. Ook burgemeester Otwin van Dijk heeft ondanks herhaaldelijke verzoeken laten weten niet in te willen gaan op de situatie in de raad.

Foto: REGIO8

Lees ook

Eibergse is nu huisarts in Isselburg, Kleve aast op Nederlandse artsen

Inwoners van de Duitse grensplaats Isselburg kunnen weer terecht bij een huisarts in hun dorp, en di...

Turkse consul-generaal bedankt Lochem voor medeleven na aardbeving

De consul-generaal van Turkije heeft donderdag een bezoek gebracht aan de gemeente Lochem. De aanlei...

Jubileumeditie Huntenkunst is reis rond de wereld

De dertigste editie van Huntenkunst staat op het punt van beginnen. De jaarlijks terugkerende kunstm...

Flink wat regen boven Achterhoek, maar weerboer ziet ruimte voor zon

Gerrit Vossers neemt iedere vrijdag de weersvoorspellingen voor het weekend in de Achterhoek en Liem...

Jongerencentrum Ulft moet alweer op zoek naar nieuw thuis

Het pas geopende jongerencentrum aan het Kennedyplein in Ulft moet op zoek naar een nieuw onderkomen...

Achterhoek negeert Haagse plannen en laat statushouders voorgaan bij sociale huur

Achterhoekse gemeenten passeren de plannen uit het landelijke hoofdlijnenakkoord en willen statushou...