Ulft, Netherlands

Bronckhorst wil lege gebouwen slopen

Regio8 | 18 mei 2016 09:26 | Aangepast op 18 mei 2016 09:26
‘’Sloop is een manier om verpaupering door leegstaande gebouwen in het buitengebied te voorkomen’’, aldus de gemeente. ‘’De landschappelijke kwaliteit van het buitengebied komt door de leegstaande gebouwen onder druk te staan. Om dit tegen te gaan, wil de gemeente sloop van deze gebouwen stimuleren.’’

De pilot betreft een vervolg op een eerdere, maar niet succesvolle proef uit 2015. Er werd namelijk geen gebruik gemaakt van de eerdere mogelijkheid die de gemeente aan de agrariërs bood. ‘’De stimulans om over te gaan tot sloop bleek te klein.’’

Voor de nieuwe pilot is de doelgroep verbreed waardoor ook niet-agrarische ondernemers en particulieren in aanmerking komen. Ook is de vergoeding per vierkante meter verhoogt naar 10 euro en de kosten voor bestemmingsplanwijzigingen worden vergoed. Daar tegenover staat onder meer dat gebouwen in het buitengebied staan, legaal is gebouwd en het terugplaatsen van gebouwen op dezelfde locatie niet is toegestaan.

Lees ook

Eibergse is nu huisarts in Isselburg, Kleve aast op Nederlandse artsen

Inwoners van de Duitse grensplaats Isselburg kunnen weer terecht bij een huisarts in hun dorp, en di...

Turkse consul-generaal bedankt Lochem voor medeleven na aardbeving

De consul-generaal van Turkije heeft donderdag een bezoek gebracht aan de gemeente Lochem. De aanlei...

Jubileumeditie Huntenkunst is reis rond de wereld

De dertigste editie van Huntenkunst staat op het punt van beginnen. De jaarlijks terugkerende kunstm...

Flink wat regen boven Achterhoek, maar weerboer ziet ruimte voor zon

Gerrit Vossers neemt iedere vrijdag de weersvoorspellingen voor het weekend in de Achterhoek en Liem...

Jongerencentrum Ulft moet alweer op zoek naar nieuw thuis

Het pas geopende jongerencentrum aan het Kennedyplein in Ulft moet op zoek naar een nieuw onderkomen...

Achterhoek negeert Haagse plannen en laat statushouders voorgaan bij sociale huur

Achterhoekse gemeenten passeren de plannen uit het landelijke hoofdlijnenakkoord en willen statushou...