Zorgen over bezuinigingen in Doetinchem

Gepubliceerd: 18-10-2019 9:10. Bijgewerkt: 18-10-2019 9:29

Organisaties die te maken krijgen met de bezuinigingen in Doetinchem hebben donderdagavond hun zorgen kenbaar gemaakt aan raadsleden. Vertegenwoordigers van verschiillende sectoren spraken in tijdens een raadsbijeenkomst over de bezuinigingen.

"Mensen in ons ontmoetingspunt zijn actieve ouderen", vertelde voorzitter Riet Vermeer van het Senioren Ontmoetingspunt. Ze sprak haar zorgen uit over het onderzoek dat de gemeente wil laten uitvoeren om het ontmoetingspunt te verplaatsen naar De Stadskamer. Op dit moment zit het Senioren Ontmoetingspunt in 't Brewinc, waar ook de bibliotheek is gehuisvest. "In De Stadskamer zit een psychisch kwetsbare groep. Een samenvoeging zou kunnen, maar we zijn bang dat het niet matcht met elkaar. Onze ouderen voelen zich daar niet thuis." Het ontmoetingspunt wil graag haar eigen identiteit en een eigen locatie behouden. "Wij zijn best bereid om als bestuur mee te denken over alternatieven, maar we staan wel voor onze eigen identiteit."

Directeur Frans de Bruin van Autimaat heeft de raadsleden proberen duidelijk te maken dat niet duidelijk is welke consequenties de bezuinigingen hebben op de zorg. Autimaat biedt behandelingen aan kinderen met autisme. De Bruin adviseert de gemeente om voor de spiegel te gaan staan: "Ze sturen nu al vijf jaar op financiën en toewijzingen. Ze moeten beter gaan samenwerken met burgers en de zorgaanbieders. Zo krijg je een gezondere samenleving op basis van vertrouwen." Leen van der Heiden van de Sociale raad Doetinchem vreest dat de bezuinigingen wordt neergelegd bij de uitvoerders. "Zij moeten straks met minder geld dezelfde zorg leveren", aldus van der Heiden. "Wij vinden het belangrijk dat cliënten hier zo min mogelijk van gaan merken." Volgens van der Heiden tasten veel cliënten en zorgorganisaties nu in het duister welke consequenties de bezuinigingen hebben. "De keuzes zijn voor ons niet duidelijk."

Ondernemers
De ondernemersvereniging en de horeca van Doetinchem spreken hun zorgen uit over de binnenstad. "Het imago van het centrum is nu nog positief, maar er staan ondernemers op kantelen", zegt voorzitter Gabi Hunter van de ondernemersvereniging. De werkzaamheden rond het centrum hebben er volgens haar ook ingehakt. "Wij stellen voor om de werkzaamheden die op stapel staan voor de Europaweg uit te stellen. De stad wordt minder goed bereikbaar voor bezoekers en je hoort dat mensen uitwijken naar andere steden." 

Robby Welling, die insprak namens de horeca ondernemers, hoopt dat het geld dat nu wordt gestoken in het project van de Oude IJssel aan de rand van het centrum wordt gebruikt voor de binnenstad. "De focus moet liggen om mensen naar het centrum te trekken. Evenementen maken de binnenstad ook bruisend", aldus Welling.

De gemeente komt dit jaar negen miljoen euro tekort en ontkomt er niet aan om fors te bezuinigen en keuzes te maken. Begin november beslist de gemeenteraad over de bezuinigingen en de begroting.

Foto: REGIO8

Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)