Zorgen om financiële toekomst Doetinchem

Gepubliceerd: 18-06-2019 17:06. Bijgewerkt: 19-06-2019 9:29

Doetinchem maakt zich zorgen over de toekomstige financiën en vreest vanaf 2021 geen sluitende meerjarenbegroting meer te kunnen presenteren. Dat bleek dinsdag tijdens de presentatie van de kadernota van de gemeente.

“Het meerjarenperspectief geeft een moeizaam financieel beeld”, aldus wethouder Henk Bulten namens het college van Doetinchem, wijzend op de meicirculaire. “De onzekerheden nemen toe ten opzichte van de zekerheden, zowel aan de inkomstenkant als de uitgavenkant.” Daarbij wijst hij onder meer op de grote uitgaven binnen het sociaal domein en investeringen die worden gevraagd van de gemeente in bijvoorbeeld het nieuwe ziekenhuis, het Amphion en de binnenstad. “Het doel een structureel sluitende meerjarenbegroting te presenteren, gaat hiermee onderuit”, vertelt Bulten. “Toch gaan er op korte termijn wel investeringen plaats vinden, maar dan wel in het licht van de relevante ontwikkelingen.”

Bulten wil in samenspraak met de gemeenteraad zoeken naar oplossingen voor eventuele aankomende tekorten. “De kadernota is van alle franje ontdaan en maatregelen op de lange termijn zijn niet uit te sluiten”, benadrukt de wethouder. “Hierover wil het bestuur nadrukkelijk met de raad in gesprek.” De raad bespreekt de kadernota van Doetinchem op donderdag 18 juli.

Foto: REGIO8

Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)