Zorg Oude IJsselstreek dichter bij inwoners

Gepubliceerd: 14-02-2020 15:02. Bijgewerkt: 14-02-2020 15:39

Oude IJsselstreek wil dat er sneller wordt aangesloten bij zorgbehoeften van inwoners die ondersteuning nodig hebben. De gemeente wil voorkomen dat problemen onnodig groot worden en dat lichte hulp voor inwoners in een buurt of wijk aanwezig is.

"We sluiten aan bij al het goede dat er al is", zegt wethouder Bert Kuster. "Inwoners en bedrijven zetten zich nu al in voor leefbare buurten en wijken." Het gaat daarbij bijvoorbeeld om Schuldhulpmaatjes, buurtsportcoaches of sociaal- en maatschappelijk werkers. Maar de gemeente vindt dat de samenwerking tussen die partijen beter kan als meerdere partners tegelijk bij inwoners over de vloer komen. "Nu is het vaak onoverzichtelijk en hebben we een woud aan partijen waar inwoners mee te maken krijgen", vindt Kuster. Door minder organisaties en de keuze voor één partner moet er volgens hem meer samenhang ontstaan: "Er is behoefte om de onderlinge samenwerking te verbeteren, maar partijen weten nu vaak niet hoe ze dat moeten doen en wie er in een buurt of wijk actief is."


Het aanbod aan partijen die zorg aanbieden is op dit moment volgens de wethouder niet goed vindbaar. "Lang niet iedereen weet wat er allemaal is en hoe je er gebruik van kan maken", aldus Kuster. De 'sociale kaart' van de gemeente, waarop al het aanbod is te vinden van verschillende organisaties, moet daarom completer en overzichtelijker worden. Daarbij komt de vraag van de inwoner centraal te staan. "We willen een tool ontwikkelen waarmee inwoners op basis van hun vraag in een aantal stappen geleid worden naar een passend aanbod", zegt Kuster.

Vertrouwen opbouwen
Ook moeten inwoners makkelijker voor een zorgvraag ergens binnenlopen. "Dit moet voor inwoners op een logische en herkenbare plek zijn, bijvoorbeeld een wijkgebouw of buurthuis", zegt Kuster. "Een sportvereniging is hiervan ook een goed voorbeeld, omdat mensen hier vaak komen." Nu moeten inwoners volgens de gemeente hun zorgvraag vaak op meerdere plaatsen stellen en worden ze van plek naar plek doorverwezen: "Inwoners moeten niet meer van loket naar loket hoeven te gaan voor zij op de juiste plek terecht komen", vindt Kuster. "We willen sneller de zorgvraag signaleren en een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen."

De komende maanden gaat de gemeente in verschillende fases aan de slag om deze verandering in gang te zetten. Inwoners en partners in de zorg worden door middel van gesprekken hierbij betrokken.

Foto: REGIO8


Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)