Zandbedrijf Roelofs niet naar Raad van State

Gepubliceerd: 31-07-2019 16:07. Bijgewerkt: 31-07-2019 16:58

Zandbedrijf Roelofs stapt niet meer naar de Raad van State over de zandwinning bij Nieuw-Dijk. De buurt en de politiek hebben Roelofs voldoende vertrouwen gegeven over de aanpassing van het geplande werkterrein om de beroepsprocedure in te trekken.

“De intensieve gesprekken met de buurt en de politiek hebben geleid tot een gezamenlijke keuze van het huidige geplande depot- en werkterrein”, zegt advocaat Soppe namens het zandbedrijf. Sinds de plannen voor de uitbreiding van het zandwingebied in 2017 bekend werden, vrezen buurtbewoners voor geluidsoverlast en extra vrachtverkeer. Begin juni werd overeenstemming bereikt tussen omwonenden en Roelofs over een andere plek voor het zeven meter hoge zandwiel. Ook werd er een akkoord bereikt met de provincie over de afvoerroute van het zand. “Het doorgaan met de beroepsprocedure richting de Raad van State zou afbreuk doen aan het gevolgde proces en de uitkomst daarvan”, aldus de advocaat. Aanwonenden hopen dat hiermee eindelijk een positieve wending gaat komen aan dit dossier.

“Ik vind het weer een mijlpaal”, zegt Emy Sloot namens de buurtbewoners. “Wij merken dat Roelofs er nu ook schappelijker in staat als er wensen zijn vanuit de buurt. Liever hadden we helemaal geen zandwinning gehad, maar we zijn blij dat er nu een alternatief is.” Buurtbewoners hebben met het zandbedrijf nog gesproken over de toegankelijkheid van het terrein. “Het is prima dat Roelofs het terrein afsluit, maar we willen wel afspraken maken over het groen en welk hekwerk er omheen komt te staan”, aldus Sloot.

Procedures in gang gezet
Roelofs ziet de bestemmingsplanherziening met vertrouwen tegemoet en is in gesprek met de gemeente Montferland over de samenwerkingsovereenkomst. De gemeenteraad van Montferland zal waarschijnlijk volgend jaar juni een besluit nemen over het nieuwe bestemmingsplan.

Foto: REGIO8

Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)