Wethouder is gedoe rond Boogie Woogie beu

Gepubliceerd: 10-07-2019 13:07. Bijgewerkt: 10-07-2019 13:53

Wethouder Wim Aalderink van Winterswijk is het ‘hele gedoe’ rondom muziekschool Boogie Woogie zat. Opmerkingen uit buurgemeenten Oost Gelre en Aalten als ‘stuurloos schip’ en ‘meebetalen aan Cultuurkwartier in Winterswijk’ zijn Aalderink in het verkeerde keelgat geschoten.

“Aalten en Oost Gelre betalen nu ook niet mee aan de huisvesting voor Boogie Woogie”, aldus Aalderink. De muziekschool draait al jaren met financiële tekorten en is afhankelijk van de subsidies van Winterswijk, Oost Gelre en Aalten, de drie gemeenten die het muziekonderwijs bij Boogie Woogie afnemen. Winterswijk betaalt nog twee jaar een extra subsidie van 150.000 euro, waarna de subsidie wordt gehalveerd naar 250.000 euro. De gemeenteraad in Aalten heeft besloten volgend jaar te stoppen met Boogie Woogie en Oost Gelre overweegt een herverdeling van de subsidiegelden, ten faveure van de lokale muziekverenigingen. In dat geval gaat er minder subsidie naar de muziekschool.

Cultuurkwartier
De verdeeldheid over steun aan Boogie Woogie komt op een moment dat Winterswijk bezig is met de realisatie van een zogenaamd Cultuurkwartier. Een plek met veertig appartementen, groen, een bioscoop, een bibliotheek én een muziekschool. De realisatie komt voor rekening van een projectontwikkelaar, zo is het uitgangspunt. “Daarvoor is een tender uitgeschreven”, zegt de wethouder. “Het Cultuurkwartier is een toevoeging aan het winkelcentrum. Het gaat nu goed qua bezoekers aan het winkelcentrum, maar stilstand is achteruitgang. Woningbouw kan ook elders in Winterswijk.”

Aalderink benadrukt dat beide buurgemeenten niet gaan meebetalen aan het beoogde Cultuurkwartier. “Dat is niet aan de orde”, zegt de wethouder over de opmerking van Kees Porskamp, fractievoorzitter van de VVD in Oost Gelre. In dezelfde gemeente betitelde fractievoorzitter Ronald Willering van OOG Boogie Woogie als een ‘stuurloos schip’, een term die ook in de raadsvergadering van Aalten gebezigd werd. “Dat is de omgekeerde wereld”, riposteert Aalderink. “Als je stopt met de subsidie wordt het een zinkend schip.”

Psalm 150
Aalten stopt na 1 augustus 2020 met het subsidiëren van de muziekschool in Winterswijk. Het is de bedoeling dat de muziekverenigingen in Aalten het muziekonderwijs zelf gaan verzorgen, zoals in Dinxperlo met muziekvereniging Psalm 150 al het geval is.

In Oost Gelre wordt getwijfeld of er op de huidige voet moet worden doorgegaan. Van de huidige pot met 207.000 euro voor muziekonderwijs gaat er 177.000 euro naar Boogie Woogie en 30.000 euro naar de muziekverenigingen. Wethouder Jos Hoenderboom liet doorschemeren dat er aan die verhouding mogelijk gesleuteld gaat worden, dus minder geld naar de muziekschool en meer naar de verenigingen. De muziekverenigingen zijn wel tevreden over het zogenaamde HaFa-onderwijs bij Boogie Woogie, oftewel de muzieklessen aan muzikanten van harmonie en fanfare. Ze willen echter meer eigen inbreng.

Opties
“De keuzes die de verschillende gemeenten maken, mogen geen effect hebben op de andere", vindt Aalderink. "Dus dat wat wij doen met het Cultuurkwartier heeft geen consequenties voor Oost Gelre en Aalten." Desondanks stopt Aalten met de subsidie en is allerminst zeker of Oost Gelre doorgaat. Daardoor bestaat de kans dat Winterswijk Boogie Woogie alleen in de lucht moet houden. "We willen goed muziekonderwijs in stand houden, los van wat de andere gemeenten beslissen", aldus de Winterswijkse wethouder. "We willen een situatie creëren waarbij Boogie Woogie kan blijven bestaan. Zo kun je je afvragen of je het balletonderwijs wilt doorzetten. En naast de subsidie is er nu ook een korting voor de leden van de muziekverenigingen. De vraag is of die in stand blijft. Maar dat zijn mogelijke opties.”

Potentiële huurder
Daarnaast wordt gesproken met nóg een belangstellende voor de nieuwe muziekschool in het Cultuurkwartier, zegt Aalderink. "Die ruimte kan gedeeld worden en dan krijg je een andere bekostiging voor Boogie Woogie. We zijn in gesprek met een potentiële huurder die samen met Boogie Woogie gebruik wil maken van de ruimtes, alleen op andere tijden. Nee, ik kan nog niet zeggen wie of wat. Maar als je op die manier de huisvestingskosten kunt dekken dan zet je al een grote stap.”

Frictiekosten
Het stoppen met het subsidiëren van de muziekschool heeft gevolgen voor het personeel. Zeker als er een faillissement uit voortvloeit. Dan worden de drie gemeenten mogelijk met frictiekosten geconfronteerd en die kunnen in de tonnen lopen. Een aantal muziekleraren zou namelijk de B3-status hebben; ze zijn geen ambtenaar maar hebben op bepaalde vlakken wel die status. Zo zouden ze recht hebben op een afvloeiingsregeling. De Aaltense wethouder Hans te Lindert betwist dat, hij geeft aan dat er geen handtekening onder de overeenkomst staat, maar Aalderink denkt daar anders over.

“De stichting van Boogie Woogie heeft die status en dat geldt voor een deel van het personeel. Ik geloof dat ongeveer een derde van het personeel de B3-status heeft. Onze juristen hebben het tot 1963 uitgezocht. Dat zou kunnen leiden tot het faillissement van Boogie Woogie. Hopelijk volgt er geen juridisch geschil. En er is ook nog zoiets als een morele verplichting.”

Foto: REGIO8

Copyright © 2021 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)