Week uitstel voor afvalverwerker Ter Horst

Gepubliceerd: 10-08-2018 17:08. Bijgewerkt: 11-08-2018 12:25

Afvalverwerker Ter Horst in Varsseveld krijgt van Gelderland een week extra de tijd om de grote afvalberg op het terrein weg te werken. Door capaciteitsproblemen bij afvalverbranders lukt het niet om deze berg deze week weg te werken.

"De ondernemer heeft voldoende aangetoond dat de gestelde termijn niet haalbaar was vanwege de capaciteitsproblemen bij de afvalstortplaatsen en afvalverbrandingsbedrijven én dat hij zich maximaal heeft ingespannen om aan de last te voldoen", aldus de provincie Gelderland over de toegepaste bestuursdwang. "Hierop is dagelijks toezicht geweest. De ondernemer heeft zijn bewering voldoende onderbouwd en hierop is getoetst. De last onder bestuursdwang blijft wel in stand, zodat er zekerheid is over de uiteindelijke totale afvoer binnen een zo kort mogelijke termijn."

De provincie laat verder weten dat aan de andere voorwaarden vanuit de opgelegde bestuursdwang, zoals het stoppen met innemen van nieuw bedrijfsafval en het afvoeren van bluswater, is voldaan. "Zodra al het over het terrein verspreide bedrijfsafval is afgevoerd, kan de vloeistofdichte vloer worden gekeurd en indien nodig worden hersteld", aldus Gelderland. "Na goedkeuring hiervan kan het bedrijf haar activiteiten voortzetten binnen de voorwaarden van de vergunning."

Foto: REGIO8


Copyright © 2019 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)