Waterschap trekt sproeiverboden na halfjaar in

Gepubliceerd: 12-02-2020 16:02. Bijgewerkt: 12-02-2020 16:44

Het Waterschap Rijn en IJssel heeft het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater en het deelverbod op het onttrekken van grondwater in twee kwetsbare natuurgebieden ingetrokken. De verboden werden wegens de extreme droogte in juli afgekondigd, maar nu is het weer toegestaan om water uit beken en rivieren te halen.


“Inmiddels is er de nodige hoeveelheid neerslag gevallen”, aldus Jan Polman, coördinator droogte bij het Waterschap Rijn en IJssel, die aangeeft dat de regenval heeft gezorgd dat de waterstand in de rivieren is hersteld. Langs de grote rivieren was afgelopen weekend zelfs sprake van een hoogwaterpiek, waardoor het grondwaterpeil daar hoger is dan normaal. In de hoger gelegen gebieden in de regio is dit echter niet het geval: “In de zandbak in de omgeving van Doetinchem en Zelhem is het grondwater nog wat lager dan normaal zelfs”, zo geeft Polman aan. “Daar hebben we komende maanden meer dan de normale hoeveelheid neerslag nodig om daar ook het grondwater te laten herstellen.”

De twaalf neerslagstations in de regio geven in vergelijking het gemiddelde voor deze tijd van het jaar een neerslagtekort van honderd- tot honderdvijftig millimeter aan, hoewel dat op dit moment niet erg is. “De natuur vraagt nog weinig water, het groeiseizoen is nog niet op gang gekomen”, aldus Polman, die aangeeft dat het gebied iets beter is voorbereid op een droge zomer dan vorig jaar. “Maar het is wel heel kwetsbaar. We moeten echt de komende maanden de nodige neerslag hebben, willen we met een gerust hart het groeiseizoen ingaan. Is dat niet het geval, dan is het mogelijk dat we heel vroeg in het seizoen maatregelen als onttrekkingsverboden moeten instellen.”

Water vasthouden
Het vasthouden van water in hoger gelegen gebieden is daarvoor noodzakelijk. “Daar hebben we allemaal een taak in”, zegt Polman, doelend op burgers die meer groen in hun tuin kunnen plaatsen en agrariërs die zelf meer kunnen doen om regenwater langer vast te houden. Ook worden door de organisatie zelf onder meer duikers geplaatst in beken en sloten. “De minister was vorig jaar in de Achterhoek", weet de coördinator. "Toen gaf ze aan dat we al kampioen water afvoeren zijn, nu moeten we kampioen water vasthouden worden. Dat is de uitdaging voor de komende decennia.”

35 waarschuwingen
In het halfjaar dat de verboden van kracht waren, zijn er volgens het waterschap in totaal drie mensen bekeurd wegens overtredingen. “Wij delen niet gelijk boetes uit, we gaan eerst in gesprek met de mensen”, zo legt Polman uit. “Ze krijgen de kans om de ongewenste situatie te herstellen. De drie boetes die zijn uitgedeeld waren voor overtreders die bleven overtreden.”

Foto: REGIO8


Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)