Voorkeurslocatie nieuwe school in Vorden

Gepubliceerd: 18-09-2019 12:09. Bijgewerkt: 18-09-2019 12:58

Bronckhorst en het schoolbestuur van Achterhoek VO gaan voor de realisatie van een nieuwe, gecombineerde school voor voortgezet onderwijs met ingebouwde sporthal aan de Almenseweg in Vorden. De nieuwbouw moet de huidige school ’t Beeckland en de bestaande sporthal vervangen.

Het college van de gemeente heeft na een eerder onderzoek dinsdagavond besloten om de Almenseweg aan te wijzen als voorkeurslocatie en dit voor te stellen aan de raad. Drie andere locaties zijn afgevallen, onder meer door leefbaarheidsaspecten, de beperking van mogelijkheden voor bedrijven en de afstand ten opzichte van het dorp en de basisscholen. De raad van Bronckhorst beslist donderdag 31 oktober over de geraamde investering van 14,5 miljoen euro voor de realisatie van de school op de beoogde locatie. Als de gemeenteraad groen licht geeft, wordt de plek aan de Almenseweg onderzocht op definitieve haalbaarheid en wordt een projectplan opgesteld over de te nemen stappen.

De gemeente noemt het behoud van voortgezet onderwijs belangrijk. “Voor jongeren blijft zo binnen een redelijke fietsafstand voortgezet onderwijs beschikbaar”, aldus wethouder Paul Hofman. “Doordat de school ook onderbouw havo-vwo gaat aanbieden, wordt dit nog versterkt. De combinatie met de sporthal biedt ook uitstekende leer-werkmogelijkheden. Het combineren van de voorzieningen in één gebouw is daarnaast efficiënt.” Hij ziet verder kansen voor samenwerkingen met het lokale bedrijfsleven.

Vierhonderd leerlingen is eis
De gecombineerde nieuwbouw van een school met sporthal biedt volgens Achterhoek VO de meeste kans om voortgezet onderwijs te behouden in het dorp. “De combinatie maakt het mogelijk om een uitgebreider en onderscheidend onderwijsaanbod te bieden, dat het noodzakelijke aantal leerlingen voor een gezonde exploitatie zal trekken”, aldus Maria van Hattum van Achterhoek VO, die aangeeft dat de gemeente een aantal van vierhonderd leerlingen als eis heeft gesteld.


Buitensport bij VV Vorden
Eerder werd al duidelijk dat er geen ruimte is voor de aanleg van een sportveld bij de nieuwe school, hiervoor kunnen leerlingen gebruik maken van de accommodatie van VV Vorden. Om dit te faciliteren is volgens Bronckhorst in het plan rekening gehouden met de aanleg van een kunstgras op de oefenhoek van de voetbalvereniging.

Foto: Gemeente Bronckhorst

Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)