Verlengen A15 on hold na uitspraak rechter

Gepubliceerd: 20-01-2021 11:01.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat moet beter motiveren of haar berekeningen van de stikstofneerslag op beschermde natuurgebieden als gevolg van het doortrekken en verbreden van de A15 en A12 bij Arnhem wel volledig zijn. Zo besloot de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, woensdag in een tussenuitspraak.

"In de berekeningen wordt de stikstofuitstoot van verkeer op meer dan vijf kilometer afstand van de weg niet meegenomen", aldus de hoogste bestuursrechter. "Onduidelijk is of daarmee een volledig beeld ontstaat van de hoeveelheid stikstof die neerkomt in beschermde natuurgebieden in de omgeving. Dat is wel een vereiste op grond van Europese natuurwetgeving." De minister krijgt een half jaar de tijd om het tracébesluit beter te motiveren of aan te passen. Of deze uitspraak leidt tot verdere vertraging van realisatie van de plannen voor de A15, waarvoor eigenlijk vorig jaar de eerste schop al in de grond zou gaan, is nog onbekend. In 2017 tekende toenmalig minister Melanie Schultz van Haegen al het tracébesluit voor doortrekking van de A15 naar de A12.

Naast de bezwaren over de berekening van de stikstofneerslag, besliste de Raad van State over diverse andere bezwaren omtrent onder meer geluid, flora en fauna en luchtkwaliteit: "De afdeling bestuursrechtspraak heeft in de uitspraak van tweehonderd pagina's nagenoeg al deze bezwaren ongegrond verklaard", aldus de Raad van State. "Voor deze bezwaarmakers is met de uitspraak een einde gekomen aan deze procedure."

Foto: Rijkswaterstaat (impressie knooppunt De Liemers)

Copyright © 2021 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)