Taskforce op tekort jeugdzorg Doetinchem

Gepubliceerd: 01-03-2019 11:03.

Doetinchem stevent op basis van prognoses af op een tekort van ongeveer 4,2 miljoen euro op jeugdzorg. Inmiddels is een taskforce ingericht om inzicht te krijgen in de budgettaire overschrijding van dertig procent.

“Het maakt dat we een grote uitdaging hebben”, aldus wethouder Maureen Sluiter in reactie op vragen over het tekort tijdens de gemeenteraadsvergadering donderdagavond. Ze gaf aan dat al sinds het najaar bekend is dat er een forse overschrijding op het budget is. Uit een inventarisatie van de provincie Gelderland bleek dat vijf andere gemeenten, waaronder Zevenaar, een groot tekort op jeugdzorg hebben. In Doetinchem is inmiddels een taskforce sociaal domein in het leven geroepen om inzicht te krijgen in het tekort en een analyse te doen over de budgettaire overschrijding in de jeugdzorg.

Vanuit de provincie kwam daarnaast het verzoek om samen met andere gemeenten die forse tekorten hebben op te trekken in een lobby richting Den Haag. “Dat is een handschoen die wij zeer graag oppakken”, aldus Sluiter. “Onderdeel van de analyse die we nu houden is om te kijken in hoeverre de doelgroep die wij zien correspondeert met de rijksbudgetten die we krijgen.”

Foto: REGIO8

Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)