Streep door vergunning voor mestfabriek

Gepubliceerd: 28-06-2019 12:06. Bijgewerkt: 28-06-2019 14:04

De Rechtbank Gelderland heeft de omgevings- en waterwetvergunningen voor de beoogde mestverwerkingsinstallatie op bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo vernietigd. Er is onvoldoende duidelijk gemaakt waarom er geen milieueffectenrapport is gemaakt.

“Vooral de milieugevolgen over de energie-efficiëntie van de installatie, over de potentieel in het afvalwater voorkomende schadelijke stoffen en over de uitstoot van stikstof zijn onvoldoende gemotiveerd”, zo laat de Rechtbank Gelderland weten. In de mestfabriek zou 450.000 ton drijfmest en 150.000 ton vaste mest samen met gras worden verwerkt tot biogas en mestkorrels, een plan dat op kritiek kan rekenen van omwonenden. Na het doorlopen van een zuiveringsproces zou afvalwater worden geloosd op de Leerinkbeek. Volgens de rechtbank zijn de milieugevolgen van deze lozing niet voldoende gemotiveerd, net als de energie-efficiëntie van de installatie en de uitstoot van stikstof.

De uitspraak van de rechtbank betekent dat de provincie en het Waterschap Rijn en IJssel nieuwe besluiten moeten nemen voor de komst van de mestfabriek. “De uitspraak betekent niet dat het bedrijf van de baan is”, aldus de rechtbank. “Gedeputeerde Staten en het waterschap kunnen opnieuw vergunningen verlenen, maar moeten dan eerst nauwkeuriger de gevolgen voor het milieu in kaart brengen en in ieder geval extra voorschriften in de vergunning opnemen.” Naast deze uitspraak loopt nog een zaak over de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming, hier volgt later een uitspraak over.

Foto: REGIO8 (archief)

Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)