Steeds meer alleenwonenden in Achterhoek

Gepubliceerd: 06-09-2019 13:09. Bijgewerkt: 06-09-2019 13:45

Steeds meer inwoners van de Achterhoek wonen alleen, dat blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee volgen de gemeenten in de regio een landelijke trend.

In de periode van 2008 naar 2018 is het gemiddelde percentage alleenwonenden in alle acht gemeentes van de Achterhoek gestegen van 10.7% naar 13%. De grootste verandering was te zien in Montferland. Daar steeg het percentage in de afgelopen tien jaar met 3,1% tot 12,4%. In Aalten en Winterswijk steeg het aantal het minst. De Achterhoek heeft ondanks de stijging gemiddeld nog wel meer samenwoners dan landelijk. Nationaal gezien ligt het percentage alleenwonenden in het afgelopen jaar namelijk nog 4.4% hoger.

Het CBS ziet meerdere redenen voor de stijging. Zo willen jongeren meer ervaringen opdoen voordat zij de keuze maken om te gaan samenwonen. Alleenstaande ouderen kunnen op hun beurt door meer ondersteuning van anderen en innovaties op zorggebied langer thuis blijven wonen.

Foto: REGIO8

Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)