Sproeiverboden in de regio zijn opgeheven

Gepubliceerd: 26-02-2019 15:02. Bijgewerkt: 26-02-2019 15:45

Waterschap Rijn en IJssel heeft het verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater in haar gebied per direct opgeheven. Dat betekent dat het weer toegestaan is om water uit rivieren en beken te onttrekken in de Achterhoek en de Liemers.

“Het grondwater is echter nog niet overal hersteld”, aldus het Waterschap Rijn en IJssel. “De grondwaterstanden op de hoger gelegen zandgronden zijn nog steeds laag. In de drie laaggelegen natuurgebieden De Wiersse in Ruurlo, de Zumpe in Doetinchem en Stelkampsveld in Lochem waar het verboden was om grondwater op te pompen, is het wel voldoende hersteld en daarom weer toegestaan om te beregenen.” Deze winter heeft het waterschap het water zo lang mogelijk vastgehouden door de stuwen hoger te laten staan en extra water ingelaten in de Berkel en de Schipbeek uit het Twentekanaal. Ook hebben inwoners, agrariërs en andere grondeigenaren gehoor gegeven aan de oproep om duikers af te sluiten.

Het waterschap blijft de situatie monitoren, maar is daarbij afhankelijk van het weer. “Bij een droog voorjaar sluiten we niet uit dat er de komende maanden opnieuw beperkingen ingesteld moeten worden”, aldus het waterschap. Door de extreme droogte zijn in juli vorig jaar de verboden voor het onttrekken van oppervlaktewater en grondwater ingesteld. Hiermee wilde het waterschap kwetsbare natuur beschermen en de toevoer naar stedelijk gebied op peil houden.

Foto: REGIO8

Copyright © 2019 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)