Restwater van Papierfabriek wordt biogas

Gepubliceerd: 24-07-2020 16:07. Bijgewerkt: 24-07-2020 16:09

De Papierfabriek Doetinchem, Waterstromen en het Waterschap Rijn en IJssel hebben donderdag een overeenkomst getekend om het restwater van de papierverwerker te hergebruiken. Door het water apart aan te leveren bij de waterzuivering in Etten, kan het voor verschillende functionaliteiten gebruikt worden.


"Afvalwater gaat hier nu direct mee met het water van de stad Doetinchem", aldus Bart Broens, directeur van de Papierfabriek Doetinchem. "Maar er moet een aparte leiding komen van vierenhalve kilometer waarin ons water helemaal naar Etten wordt vervoerd. In diezelfde geul gaat dan een biogasleiding, die naar onze ketels voert. Zodat wij daar weer stoom van kunnen maken voor het droogproces van onze machines." De warmte die vrijkomt van het afvalwater wordt volgens Antoinet Looman, heemraad van het Waterschap Rijn en IJssel, weer gebruikt in het zuiveringsproces op de zuiveringsinstallatie in Etten: "Daarnaast wordt het biogas dat we nu zelf daar al maken, samengevoegd met het biogas dat we uit het restwater halen dat vanaf de fabriek komt."

De totale kosten van het project bedragen rond de vijf miljoen euro, dat door verschillende partijen wordt opgebracht. "De provincie Gelderland neemt 1,2 miljoen euro voor haar rekening, de Europese Unie neemt 400.000 euro voor haar rekening en de rest wordt door de partijen die het contract hebben getekend opgebracht", legt Broens uit. Met de ondertekening is de eerste stap gezet. Voor het project daadwerkelijk start, moet er nog veel werk worden verzet, weet de directeur: "We moeten nog vergunningen aanvragen, we moeten de boel nog ontwerpen en dan moeten we nog gaan bouwen. Eind 2021 moet het gaan draaien."

Basis voor de toekomst
Volgens Looman wordt met de pijpleiding de eerste basis gelegd voor mogelijk verder gebruik van biogas: "Met dit project ontstaat er ruimte bij de zuiveringsinstallatie om te kijken of we wellicht in de toekomst daar meer biogas kunnen produceren. Dus er is absoluut potentie om in de toekomst te zoeken naar de mogelijkheden."

Foto: REGIO8

Copyright © 2022 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)