Recreatie in Achterhoek staat er goed op

Gepubliceerd: 01-10-2019 18:10. Bijgewerkt: 02-10-2019 10:01

Het gaat goed met de verblijfsrecreatie in de Achterhoek, maar het kan altijd beter. Dat is de conclusie uit het onderzoek dat het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd uitvoerde in opdracht van de Achterhoekse gemeenten in samenwerking met Achterhoek Toerisme.

"Het merendeel van de bedrijven verloedert niet, er vindt geen permanente bewoning plaats en er worden geen arbeidsmigranten gevestigd", zegt Jan Jaap Thijs van het Bureau Ruimte en Vrije Tijd, die aangeeft dat 72% van de onderzochte verblijfsaccommodaties vitaal blijkt te zijn. "De bedrijfsresultaten zijn stijgend en ondernemers kijken positief naar de toekomst." Het onderzoek werd uitgevoerd onder circa 120 grotere verblijfsaccommodaties in de Achterhoek. De bedrijven zijn door het bureau bezocht en beoordeeld op onderwerpen als gasttevredenheid, onderhoud, ondernemerschap, investeringsplannen en de financiële situatie.

Volgens Thijs moet de sector niet stil blijven staan: "In de Achterhoek hebben we op dit moment te maken met een vitale sector, maar wel met de nodige aandachtspunten." Zo heeft een ruim kwart van de bedrijven te maken met achterblijvende kwaliteit of een ongunstig toekomstperspectief. Het gaat hier veelal om verblijfsaccommodaties waar veel arbeidsmigranten zijn gehuisvest, waar permanente bewoning wordt toegestaan of die ver afdalen van verblijfsrecreatie. "Hier mogen we niet voor weg kijken", aldus Thijs. "We moeten werken aan de kwaliteit van het bedrijf, de eigentijdsheid en gastoriëntatie."

Minder verloedering dan op Veluwe
De problematiek op de Veluwe, waarbij vakantieparken verloederen en niet meer voor recreatie geschikt zijn, speelt volgens Thijs vele malen minder in de Achterhoek. Wel is er te weinig diversiteit in het aanbod. "Een groot deel van de bedrijven richt ze nu op de doelgroep van de gezellige uitjes en lijkt het aanbod veel op elkaar", aldus Thijs. "Dit past goed bij de Achterhoek, maar er komen ook toeristen die op zoek zijn naar avontuur, luxe en verwennerij."

Volgens Thijs zijn het recreanten die veel waarde hechten aan bijzondere accommodaties, vrijheid, uniek zijn en genieten van het leven. "Die groepen kunnen maar weinig aanbod vinden in de Achterhoek." Daar liggen in zijn ogen kansen voor verbeteringen: "Het is een oproep aan ondernemers om hierop in te spelen en over na te denken."

Behoefte aan financieringsfondsen
De Achterhoekse gemeenten zijn inmiddels in gesprek met de toeristische sector over wat nodig is voor verdere ontwikkeling. "Moeten innovaties bijvoorbeeld beter gefaciliteerd worden, is er behoefte aan ondernemerscoaching of financieringsfondsen?", vraagt Marijke van Haaren, voorzitter van Achterhoek Toerisme zich af. "Dat zijn thema's die spelen bij ondernemers."

De uitkomsten van deze gesprekken worden meegenomen in de nieuwe gezamenlijke Vrijetijdsagenda van de Achterhoekse gemeenten die begin 2020 zal ingaan. In dit plan van de acht Achterhoekse gemeenten staat beschreven hoe de regio zich op toeristisch en recreatief vlak wil ontwikkelen.

Foto: REGIO8

Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)