Plan voor zonnepark op velden Baakse Boys

Gepubliceerd: 18-04-2019 9:04. Bijgewerkt: 18-04-2019 9:44

Een initiatiefnemer heeft het plan opgevat om een ‘solarpark’ aan te leggen op de voormalige voetbalvelden van de Baakse Boys. De gemeenteraad wordt binnenkort gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen.

“Het zou mooi zijn als de voetbalvelden in Baak weer een goede bestemming krijgen, gericht op de toekomst”, aldus wethouder Paul Hofman in reactie op de plannen. “Het solarpark kan energie opleveren voor maar liefst 550 huishoudens. Dat brengt ons weer een stap dichter bij de ambitie om in 2030 energieneutrale gemeente te zijn.”

Volgens Bronckhorst zijn inwoners en dorpsbelangenorganisaties meegenomen in de realisatie van het zonnepark. De initiatiefnemer is voornemens om een informatieavond te organiseren voordat de plannen ter inzage worden gelegd op het gemeentehuis.

Foto: REGIO8

Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)