Plan voor zestig nieuwe woningen Silvolde

Gepubliceerd: 29-08-2019 11:08. Bijgewerkt: 29-08-2019 11:28

Op het voormalige terrein van de buizenfabriek in Silvolde moeten zestig woningen worden gebouwd voor starters en senioren. Initiatiefnemer Groenvast heeft een conceptplan ingeleverd bij de gemeente Oude IJsselstreek die positief tegenover het plan staat.

“Het plan moet binnen drie jaar van de grond komen, anders moet er een nieuw besluit genomen worden”, zegt wethouder Ben Hiddinga. De nieuwe woningen bestaan uit een mix van appartementen en grondgebonden woningen, gelegen rondom een centraal groen hart. “Vooral aan dit type woningen is de komende jaren behoefte”, aldus Hiddinga. In het plan is veel groen opgenomen tussen de woningen en het oude rivierlandschap wordt teruggebracht. Daarnaast is er veel aandacht voor duurzaamheid van de woningen en het mogelijk hergebruiken van materialen van de oude bebouwing. Op het bedrijvencomplex aan de Prins Bernhardstraat was de voormalige buizenfabriek gevestigd en staat ruim 8700 m2 aan bedrijfsbebouwing dat wordt verhuurd. De gemeente vindt het niet wenselijk om op deze locatie, midden in een woonkern, een bedrijvencomplex in stand te houden.

Initiatiefnemer Groenvast werkt het conceptplan de komende tijd verder uit. Vervolgens moet een bestemmingsplanwijziging worden doorlopen, die volgens de gemeente minimaal een jaar gaat duren. Daarna kan de initiatiefnemer starten met de sloop en volgt de bouw van de woningen. Omwonenden zijn al geïnformeerd over de plannen en worden betrokken bij de verdere uitwerking. In juli hebben zeven gemeenten in de Achterhoek ingestemd met kwaliteitscriteria voor nieuwe woningbouwplannen. Oude IJsselstreek zet de criteria nog om in lokaal woningbouwbeleid. Dit gebeurt nadat de gemeenteraad de criteria heeft vastgesteld.

Foto: Groenvast

Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)