Plan gestart voor aardgasvrij Montferland

Gepubliceerd: 11-06-2020 11:06. Bijgewerkt: 11-06-2020 12:39

De gemeente Montferland start met het proces om te komen tot een aardgasvrije gebouwde omgeving. Het komende jaar wordt een plan geschreven, waarbij per wijk en kern gekeken wordt hoe men van het gas af kan.

“Na het plan waar windmolens en zonneparken gaan komen in de gemeente gaan we nu aan de slag met het omvormen van huizen voor de toekomst”, zegt wethouder Oscar van Leeuwen. Vanuit de Rijksoverheid heeft de gemeente de opdracht gekregen om te komen tot een ‘Transitievisie Warmte’. Hierin wordt de volgorde en het tijdpad bepaald waarop wijken van het aardgas af gaan. “We gaan nu eerst de technische gegevens in kaart brengen”, zegt van Leeuwen. “Je kunt niet overal warmte onttrekken uit de grond of gaan werken met een warmtepomp. Daar is maatwerk voor nodig.”

Volgens Van Leeuwen gaat het in de praktijk nog heel wat jaren duren, voordat iedereen van het gas af is. "Het is één van de grootste transities waar de gemeente de komende jaren mee te maken krijgt. We moeten dit per wijk en kern in kaart gaan brengen en komen bij iedereen achter de voordeur. Dit duurt acht tot tien jaar per wijk. Het is ‘a hell of a job’, zoals ze dat zeggen."

Pilot Bloemenbuurt

Op dit moment loopt er al een pilot in de Bloemenbuurt in Didam waar ruim tweehonderd woningen, die worden gerenoveerd, aardgasvrij worden gemaakt. “Renovatie is daar een prachtige kans en een logisch moment om op deze transitie aan te haken”, zegt Van Leeuwen. “Voor andere wijken moeten we daarvoor nog op zoek.”

Participatietraject
Inwoners uit de gemeente Montferland zullen in een participatietraject bij de uitvoering worden betrokken. “We zitten te denken aan gebiedssessies”, zegt Van Leeuwen doelend op informatieavonden per kern of wijk. “Eerst zullen we de komende maanden moeten besteden aan de voorbereiding.” De startnotitie ‘Transitievisie warmte’ wordt eind oktober aan de gemeenteraad aangeboden.

Foto: REGIO8

Copyright © 2021 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)