Pilot voor getraumatiseerde statushouders

Gepubliceerd: 05-09-2019 12:09. Bijgewerkt: 05-09-2019 13:00

Getraumatiseerde statushouders in Doetinchem, Aalten, Oost Gelre, Winterswijk en Oude IJsselstreek, die moeite hebben met inburgeren, worden bij dat inburgeringstraject ondersteund. Het betreft een groep van ongeveer twintig statushouders uit de vijf gemeenten.

Het project, de zogenaamde Z-route, betreft een pilot in het kader van de nieuwe wet inburgering in 2021 waarbij de gemeenten de regie op de inburgering krijgen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet nog instemmen met de aanvraag voor de pilot, zodat de vijf Achterhoekse gemeenten daarna over het benodigde budget kunnen beschikken. Doetinchem is als grootste gemeente de hoofdaanvrager voor de pilot.

De statushouders die het betreft worden geholpen met de taalles, werkstages en andere ontmoetingen die bijdragen aan hun herstel en inburgering. "Het gaat om een groep statushouders met een bijzondere achtergrond, die getraumatiseerd zijn en met psychische problemen kampen", zegt wethouder Joop Wikkerink van Aalten. "Ze zijn al onder behandeling bij GGNet."

Aarden in de maatschappij
Met de pilot moet voorkomen worden dat de statushouders in een isolement terecht komen. "Het doel is dat ze kunnen aarden in de maatschappij", aldus Wikkerink, die aangeeft dat het om een groep van vijftien tot twintig statushouders gaat. "In eerste instantie zonder aan de eisen van de inburgering te kunnen voldoen. Daarna is het, dankzij de begeleiding, de bedoeling dat ze zo ver zijn dat ze wél het inburgeringstraject kunnen volgen."

Foto: Omroep Gelderland/REGIO8

Copyright © 2021 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)