Paraat bezorgd om school in Sinderen

Gepubliceerd: 24-09-2021 10:09. Bijgewerkt: 24-09-2021 11:31

Bestuurder Marjolein Wenting van Paraat Scholen maakt zich zorgen over de toekomst van basisschool De Wegwijzer. Wenting vindt dat de continuïteit van de kwaliteit van het onderwijs in gevaar komt door de dalende leerlingenaantallen en sluit een definitieve sluiting niet uit.

"Het gaat ons altijd om kwalitatief goed onderwijs", aldus Wenting. "Met te weinig leerlingen op een school wordt dat lastig om vorm te geven. We hebben nu op verzoek en in overleg met de medezeggenschapsraad KPI's (kritieke prestatie-indicator, red.) opgesteld. Daarin is het leerlingenaantal een belangrijk onderdeel.” In groep acht van De Wegwijzer zitten momenteel tien leerlingen, die na dit jaar van school gaan. In groep zeven zitten acht leerlingen die het jaar daarop afscheid nemen van De Wegwijzer. Daar tegenover staat dat er op dit moment slechts één leerling in groep één zit en slechts twee leerlingen in groep twee.

Daarom werd in de KPI's, die leidend zijn voor het besluit dat over de toekomst van de school wordt genomen, opgesteld dat er zich dit jaar een minimaal aantal nieuwe leerlingen moeten aanmelden. "In een van de KPI's is beschreven dat er minimaal een instroom van vijf leerlingen in groep één moet zijn. Maar ook in groep twee moet er instroom zijn", zegt Wenting over de mogelijke reddingsboei voor De Wegwijzer. Als de KPI’s die opgesteld zijn begin februari worden behaald, zal de school in Sinderen niet op 1 augustus 2022 sluiten. In dat geval worden nieuwe afspraken gemaakt voor het schooljaar 2022/2023 en wordt er in november 2022 opnieuw naar de stand van zaken gekeken.

Geen serieuze gesprekspartner
Door onder meer Sinderens Belang werd Wenting verweten de belangenorganisatie niet als serieuze gesprekpartner te zien. De bestuurder van de scholengroep geeft aan dat er bepaalde stappen gezet moesten worden: "Wij wilden eerst de ouders op de hoogte stellen van de voorgenomen sluiting van de school. Het zou raar zijn als we eerst Sinderens Belang zouden informeren en dan pas ouders, het team en andere betrokkenen. Maar ze zijn wel een gesprekspartner en we hebben ook al met ze gesproken."

Protestactie
De afgelopen tijd greep de actiegroep voor het openhouden van de Sinderense school elke mogelijkheid aan om aandacht te krijgen voor hun zaak. Van een lawaaioptocht bij het gemeentehuis van Oude IJsselstreek in Gendringen tot inspraak in de raadscommissie. Van Paraat Scholen werd weinig vernomen. Een bewuste keuze volgens Wenting: "Dan krijg je een welles-nietes verhaal in de media, dat heeft weinig zin."

‘Geen prettige mededeling’
De bestuurder geeft aan dat de mededeling ook binnen het onderwijsteam van de school indruk maakte: "Ze zijn verknocht en vergroeid met de school en dan is dat geen prettige mededeling. Aan de andere kant begrepen ze het ook wel. Stel dat er iemand ziek wordt, dan moet iemand anders dat werk overnemen. Dat is heel lastig als ze dan ineens groep een tot en met vijf les moeten geven."

Foto: REGIO8

Copyright © 2022 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)