Oude IJsselstreek legt kettingzaag in ijskast

Gepubliceerd: 23-02-2017 13:02.

Oude IJsselstreek gaat niet verder met het plan om 900 bomen in de gemeente te kappen. Het college wil eerst verder in gesprek met verschillende partijen, nadat eerdere overleggen geen breed gedragen oplossing opleverde.

‘’Het college vindt het belangrijk dat er breed draagvlak is voor de uit te voeren werkzaamheden van het dunningsplan, dat is opgesteld op basis van het huidige bomenbeheersplan. Het overleg dat tot op heden is gevoerd over het dunningsplan heeft dit nog niet opgeleverd’’, aldus de betrokken bestuurders in een verklaring. ‘’Daarom heeft het college besloten eerst het huidige bomenbeheersplan te evalueren. Belanghebbende organisaties en personen worden betrokken bij het opstellen van het nieuwe bomenbeheersplan.’’

Het nieuwe plan moet in 2019 operationeel zijn. Tot die tijd wordt het noodzakelijke beheer uitgevoerd. Tegen de oorspronkelijke plannen was veel weerstand, onder meer door organisaties als de Bomenstichting Achterhoek en Kappen Nou.

Foto: REGIO8


Copyright © 2019 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)