Onrust bij cliënten na vertrek Oude IJsselstreek

Gepubliceerd: 21-06-2019 16:06.

Sinds de publicatie van het vernietigende rapport van Bureau Berenschot over misstanden binnen sociale dienst Laborijn zijn bij het meldpunt van de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek zestien nieuwe meldingen binnengekomen. Cliënten maken zich volgens de vrouwen zorgen om het voorgenomen vertrek van Oude IJsselstreek uit de sociale dienst.


“Ik denk dat we een goed besluit genomen hebben”, aldus wethouder Peter van de Wardt over het voorgenomen vertrek van Oude IJsselstreek uit Laborijn. “Dat het onrust oplevert begrijp ik en die onrust moeten we wegnemen.” De gemeente poogt in gesprek te komen met inwoners door inloopuren te organiseren. De Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek vragen zich of dat helpt. “Door dit overhaaste besluit verkeren veel mensen in onzekerheid”, aldus Anita Nijland namens de groep. “De overgrote meerderheid van de melders wil anoniem blijven, wij vragen ons dan ook af hoe de wethouder deze mensen denkt te bereiken.” Van de Wardt hoopt dat de Rooie Vrouwen desnoods met hem in gesprek treden om eventuele zorgen van cliënten weg te nemen.

Tegelijkertijd lopen er gesprekken met Aalten en Doetinchem over het toekomstperspectief van Laborijn. Over de toekomst van de huidige organisatie en directie volgt waarschijnlijk volgende week duidelijkheid. De wethouder van Oude IJsselstreek hoopt dat lering wordt getrokken uit het vernietigende rapport van Berenschot, maar beseft tegelijkertijd dat veranderingen niet van de ene op de andere dag kunnen plaatsvinden. “Wij gaan heel veel investeren in de organisatie om te komen tot de juiste dienstverlening”, aldus Van de Wardt, die vertrouwen heeft in de continuïteit van Laborijn. “Daarnaast gaan we zorgvuldig kijken wat het betekent voor de toekomst.”

Mogelijk vertrek in 2021
Per wanneer Oude IJsselstreek Laborijn daadwerkelijk heeft verlaten, is niet duidelijk. Volgens Van de Wardt is het mogelijk met ingang van het jaar 2021, maar hij waagt zich niet aan het noemen van een streefdatum. Voor de toekomst van de sociale dienst binnen de gemeente lopen inmiddels experimenten, maar een concreet plan is er nog niet.

Foto: REGIO8

Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)