Onderzoek naar verhuizing balie De Post

Gepubliceerd: 22-07-2021 11:07. Bijgewerkt: 22-07-2021 11:31

Onderzoeksbureau HHM onderzoekt de door Winterswijk gewenste verhuizing van de baliefunctie van Sociaal Team De Post naar het gemeentekantoor. De uitkomst wordt voorgelegd aan alle zorgpartners van de gemeente Winterswijk.

Het college van Winterswijk denkt met de verplaatsing van de baliefunctie naar het gemeentekantoor niet alleen een gewenste bezuiniging te kunnen realiseren, maar ook een veiliger werkomgeving voor de medewerkers te kunnen garanderen. De baliefunctie van De Post kan geïntegreerd worden in die van de gemeente. Een meerderheid van de gemeenteraad wil echter dat alle zorgpartners en gebruikers een stem krijgen of een vertrek vanuit De Post naar het gemeentekantoor wel wenselijk is voor de baliefunctie van het sociaal team in Winterswijk.

De gemeente stelt echter dat er met méér partners wordt samengewerkt in allerlei samenwerkingsverbanden, dus niet alleen met de partijen in De Post. Het voorstel is om alle zorgpartners waar intensief mee wordt samengewerkt te betrekken bij dit onderzoek. De politiek wil een gezamenlijk voorstel aan de gemeenteraad door alle partijen, maar dat voorstel is gezien de verschillende belangen en het aantal samenwerkende partijen nauwelijks uitvoerbaar, stelt het college van burgemeester en wethouders.

Efficiënt en functioneel
Daarom krijgt HHM uit Enschede de opdracht om te onderzoeken hoe en waar De Post het meest efficiënt en functioneel kan werken en daarbij specifiek oog te hebben voor laagdrempeligheid, veiligheid en samenwerking met de (zorg)partners. Het onderzoeksresultaat wordt voorgelegd aan de betrokken (zorg)partijen. Op basis van het onderzoeksresultaat wordt het advies opgesteld.

Foto: Omroep Gelderland


Copyright © 2021 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)