Onderzoek naar basisscholen in Zelhem

Gepubliceerd: 18-11-2021 11:11.

De toekomst van het basisonderwijs in Zelhem wordt de komende tijd onderzocht voor de gemeente Bronckhorst. De drie huidige schoolgebouwen zijn verouderd, waardoor gekozen moet worden voor renovatie, een tussenvorm, of een gezamenlijke locatie.

De schoolbesturen van CBS 't Loo, De Meene en Jan Ligthart geven de voorkeur aan het realiseren van één locatie, maar andere alternatieven worden volgens Omroep Gelderland onderzocht. Bronckhorst heeft de afgelopen tijd alle basisscholen binnen de gemeente in kaart gebracht. Samen met de achttien scholen is gekeken naar de huidige status van het gebouw, wat er in de toekomst aangepast moet worden en wat dat gaat kosten. De resultaten hiervan staan in een huisvestingsplan. Hieruit blijkt dat de helft van de gebouwen nog in goede staat verkeerd.

De andere negen gebouwen zijn relatief oud, daardoor voldoen ze niet meer aan de toekomstige wettelijke eisen voor huisvesting. Zo is In Wolfersveen, Toldijk en Halle de kwaliteit van het gebouw niet optimaal. Ze vertonen allemaal ouderdomsverschijnselen. De gemeente wil als eerste investeren in de Dorpsschool in Halle. Volgens Bronckhorst heeft deze school een belangrijke functie voor buurdorpen. In de omgeving zijn al diverse scholen gesloten vanwege de krimp.

Dorpsschool in Halle
De kinderen die eerder in bijvoorbeeld Halle-Heide of Halle-Nijman op school zaten, gaan nu naar de Dorpsschool in Halle. Dat betekent dat er ongeveer 120 leerlingen zijn en dat maakt het volgens de gemeente gerechtvaardigd om dit gebouw als eerste aan te pakken. Er wordt gekeken naar de technische staat van het pand en het binnenklimaat. De scholen in Wolfersveen en Toldijk hebben bestaansrecht, maar een toekomstvisie ontbreekt nog.

School is meer dan een gebouw
Uit de analyse blijkt dat het voor ieder schoolgebouw goed is om te investeren in verduurzaming. “Dit onderwijshuisvestingsplan biedt de scholen, maar ook ons, houvast", zegt wethouder Paul Hofman. "In nauwe samenwerking met de schoolbesturen is de inhoud verzameld. Een school is meer dan een gebouw. Het is een belangrijke voorziening in het dorp. Samen met de scholen gaan we zorgen voor gebouwen waar onze kinderen goed en modern onderwijs kunnen krijgen."

Voor de kerst praat de gemeenteraad over de plannen. Voor de haalbaarheidsonderzoeken wordt zestigduizend euro uitgetrokken.

Foto: REGIO8 (archief)


Copyright © 2022 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)