Nieuw woonbeleid Bronckhorst biedt ruimte

Gepubliceerd: 08-05-2019 10:05. Bijgewerkt: 08-05-2019 10:22

Bronckhorst wil in het nieuwe woonbeleid meer ruimte geven aan de woonwensen van inwoners. De gemeente spreekt uit meer ruimte te willen bieden voor experimentele woonvormen als tiny houses en het splitsen van woningen.

“Dit was nodig, omdat de druk op de woningmarkt groot is”, zo laat de gemeente Bronckhorst weten. “Daarnaast ligt er een enorme opgave om de huizen de komende jaren te verduurzamen.” De gemeente benadrukt dat het noodzakelijk is de woningvoorraad in te richten voor de juiste doelgroep. Volgens Bronckhorst ligt daarbij de nadruk op starters en senioren. In het verleden moesten starterswoningen nog worden geschrapt, maar inmiddels is er volgens de gemeente veel vraag.


Binnen het nieuwe beleid, dat tot het einde van de maand ter inzage ligt, komt daarnaast meer ruimte voor het benutten van leegstaande panden als woningen en het herbestemmen van monumenten. “Andere belangrijke thema’s in het woonbeleid zijn de combinatie van wonen en zorg en het verduurzamen van woningen”, aldus Bronckhorst.

Foto: REGIO8

Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)