Montferlanders betalen meer bij aanbiedstation

Gepubliceerd: 17-12-2020 16:12. Bijgewerkt: 17-12-2020 17:12

Inwoners van Montferland betalen vanaf januari fors meer voor het inleveren van afval bij het aanbiedstation in ’s-Heerenberg. In sommige gevallen moeten inwoners bijna het dubbele of zelfs het driedubbele betalen ten opzichte van de tarieven uit 2020.

Afgaande op de nieuwe prijslijst blijft alleen de prijs voor puin hetzelfde, namelijk twintig euro per kubieke meter. Voor al het andere betaalde afval stijgt de prijs, in een aantal gevallen wordt deze verdubbeld of zelfs verdriedubbeld. Zo betalen inwoners van Montferland straks geen vijf euro, maar vijftien euro per gasfles of brandblusser. Het afvoeren van dakafval kost straks 240 euro in plaats van honderdtwintig euro. De prijsstijging bij het aanbiedstation in ’s-Heerenberg is gelijk aan de stijging in de twee milieustraten in de gemeente Zevenaar. Beiden gemeentes werken op dit gebied samen in Reinigingsdienst de Liemers (RDL).

Met de verhoging van de tarieven voor de betaalde afvalstromen willen de gemeentes voorkomen dat de afvalstoffenheffing moet stijgen. “De tarieven voor het verwerken van afval stijgen al jaren, maar de tarieven bij de aanbiedstations stijgen niet mee. Dat verschil wordt nu betaald uit een pot voor afvalstoffenheffing”, aldus een woordvoerder van Zevenaar. “Door de tarieven voor betaald afval te verhogen, betaalt de gebruiker nu voor dat verschil en dus niet alle inwoners.” Vanwege het begrotingstekort wil Montferland als gemeente niet meer bijdragen.

Verwerkingsprijs
Op basis van de wensen van beiden gemeentes heeft RDL een voorstel gemaakt om de tarieven te verhogen. Bij deze verhoging is rekening gehouden met de verwerkingskosten van RDL. Zo heeft puin een lage verwerkingsprijs, waardoor de prijs gelijk blijft. De kosten voor bouw- en sloopafval stijgen bovengemiddeld, omdat RDL hier veel verlies op maakt.

Foto: REGIO8

Copyright © 2021 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)