Miljoenentekort op zorg in Oude IJsselstreek

Gepubliceerd: 20-09-2018 10:09. Bijgewerkt: 20-09-2018 11:05

Oude IJsselstreek stevent zonder ingrijpen de komende jaren af op een miljoenentekort op het sociaal domein. Over het jaar 2018 verwacht de gemeente al een tekort van 2,8 miljoen euro te hebben.

“In de zomermaanden zijn voor de jeugdzorg de kosten exponentieel gestegen”, zo staat in een memo die deze week is verstuurd aan de gemeenteraadsleden als reden voor het forse tekort. “Daarnaast begint ook het effect van de kostenverhogende wijzigingen in de tarieven huishoudelijke hulp en eigen bijdragen zichtbaar te worden. Met deze recente exponentiële groei en sterke stijging van de tekorten worden momenteel veel gemeenten, ook binnen onze regio, geconfronteerd. Er is sprake van een landelijk en wijdverbreid probleem.”

Oude IJsselstreek verwacht over het jaar 2018 een tekort te hebben van 2,8 miljoen euro. Het jaar daarop wordt op basis van de huidige cijfers een tekort verwacht van 4 miljoen euro. Als de stijging van de kosten zich stabiliseert, verwacht de gemeente ook over de jaren 2020 en 2021 een fors tekort van tussen de 3,5 miljoen en 4 miljoen euro te noteren. De gemeente laat weten vooralsnog niet in aanmerking te komen voor een ‘stroppenpot’ van Het Rijk om de tekorten op te vangen.

Fors pakket aan maatregelen
De komende periode bezint Oude IJsselstreek zich op mogelijke maatregelen. “Dit pakket zal erop gericht zijn om vanaf 2020 weer binnen de hekjes te blijven die we budgettair voor de Wmo en de transities in het sociaal domein hebben gedefinieerd”, aldus de gemeente. “De tekorten over 2018 en 2019 zullen wij in de begroting 2019-2022 verwerken.”

Foto: REGIO8

Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)