Miljoeneninvestering voor natte Achterhoek

Gepubliceerd: 02-12-2020 15:12. Bijgewerkt: 02-12-2020 16:27

Droogte zorgt voor behoorlijk wat kopzorgen in de Achterhoek, omdat de regio de afgelopen drie jaar te had kampen met extreem lage grondwaterstanden. Iedereen voelt de pijn en daarom hebben diverse partijen een overeenkomst getekend om de droogte aan te pakken en worden tientallen miljoenen euro's uitgetrokken om de voetjes natter te krijgen.

Net als de voorgaande jaren begint het Waterschap nu al om al het regenwater dat valt zo goed mogelijk vast te houden. Het waterpeil in de sloten en wateren in de Achterhoek gaat omhoog en stuwen worden opgehoogd. Maar daarmee ben je er niet. Het hele watersysteem moet aangepakt worden, meldt Omroep Gelderland. Waar in het verleden juist het water zo snel mogelijk uit het gebied moest, moet het nu zo lang mogelijk in het gebied blijven. Dat kan op kleine schaal, maar ook onorthodoxe ideeën worden onderzocht. Inmiddels is klein en lokaal begonnen. Boeren en landgoedeigenaren hebben de afgelopen twee jaar een paar honderd duikerafsluiters in de slootjes bij hun weilanden neergelegd. Daarnaast zijn er ook al 100 droogtestuwtjes geplaatst en worden en komend jaar opnieuw 100 geplaatst. "Uiteindelijk hopen we dat we er binnen een paar jaar duizend hebben geplaatst", zegt Peter Schrijver, Heemraad bij het Waterschap Rijn en IJssel.

En dat alles om het water langer vast te houden in de haarvaten - de kleine beekjes en sloten - van het watersysteem. De komende periode gaat het waterschap nog vaker 'de boer op', om agrariërs en natuurorganisaties te helpen om langer water vast te houden op hun eigen grond. De afgelopen jaren is er, als je lokaal kijkt, gewerkt in het Aaltense Goor. Dat is een bijzonder natuurreservaat onder de rook van Aalten. In het gebied komen bijzondere dieren en planten voor. Daarom zijn er onder meer speciale glooiingen aangebracht om het water vast te houden.

Tandje bijzetten
"Als we aankomend jaar opnieuw een hele droge zomer krijgen, dan staan de sloten komende zomer opnieuw leeg", aldus Schrijver. "Daarnaast is het ook de vraag hoe snel de klimaatverandering gaat. De afgelopen jaren zijn we echt verrast en als de klimaatverandering in dit tempo doorzet, dan moeten we echt een tandje bijzetten." Dit soort projecten zoals in het Aaltense Goor zal er echter niet voor zorgen dat er altijd water is.

Grotere maatregelen nodig
Daarom zullen op sommige plekken grotere maatregelen nodig zijn. "Als je bijvoorbeeld kijkt naar 't Klooster bij Hengelo dan zie je daar heel veel partijen samenkomen die water nodig hebben", geeft Schrijver aan. In het gebied zitten boeren, industrie, natuur en pompt Vitens water op: "Je zou bijvoorbeeld, onorthodoxe maatregel, kunnen kijken of we water vanuit de IJssel daar kunnen laten infiltreren." Dat laatste vergt heel veel onderzoek en dat is zeker niet van vandaag op morgen geregeld. "Maar het is wel iets waar we nu studies naar gaan doen", legt Schrijver uit.

Foto: Omroep Gelderland


Copyright © 2021 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)