Miljoenen voor Achterhoek door Regio Deal

Gepubliceerd: 16-11-2018 15:11. Bijgewerkt: 17-11-2018 16:41

De regio Achterhoek is een van de twaalf gebieden die is geselecteerd voor een Regio Deal. Volgens Het Rijk komt er in totaal twintig miljoen euro ter beschikking voor de regio.


“Altijd zijn Regio Deals gericht op kansen of problemen ter plekke”, aldus Kajsa Ollongron, Minister van Binnenlandse Zaken, in reactie op de bekendmaking van de geselecteerde regio’s. “Dat willen we niet op eigen houtje verzinnen vanuit Den Haag maar op voorspraak van lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Ik ben als minister van BZK natuurlijk blij dat er ook Regio Deals komen in grensgebieden en gebieden die te maken hebben met bevolkingsdaling, zoals Parkstad Limburg, Noordoost Fryslân, Achterhoek en Zuid-Oost Drenthe.”

De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. “Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang”, zo laat Het Rijk weten. “Daarom is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: vijftig procent vanuit het Rijk en minimaal vijftig procent vanuit regio zelf. Zo is er ruim vierhonderd miljoen euro beschikbaar. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat alle Regio Deals uiterlijk in het voorjaar van 2019 kunnen worden ondertekend.”

Leefbaarheid en werkgelegenheid
De Regio Achterhoek laat bij monde van Mark Boumans, voorzitter van de Achterhoek Board, weten blij te zijn: “Natuurlijk hadden we gehoopt op de volledige aanvraag van € 40 miljoen, maar dit is natuurlijk een ongelooflijk groot bedrag en het Rijk waardeert ons voorstel. Het is een substantieel bedrag waarmee we de hoognodige versnelling kunnen maken om onze werkgelegenheid en onze leefbaarheid op een goed peil te houden.”


Foto: REGIO8

Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)