Kritiek op nieuw parkeerbeleid in Doetinchem

Gepubliceerd: 15-10-2019 16:10. Bijgewerkt: 15-10-2019 16:51

Parkeren in het centrum van Doetinchem wordt duurder en ook het betaald parkeren in de avonduren wordt ingevoerd. Het college stelt deze en andere maatregelen voor om het structurele tekort op het parkeerproduct terug te dringen.


Al jaren ziet Doetinchem de parkeerinkomsten in de stad teruglopen. Daardoor dreigt er een structureel tekort op het parkeerproduct van 250.000 euro tot 300.000 per jaar. Daarnaast staat Doetinchem net als veel andere gemeenten voor een grote financiële uitdaging. De gemeente komt negen miljoen euro tekort en ontkomt er niet aan om fors te bezuinigen en keuzes te maken.

"Wij zijn natuurlijk niet blij met de verhoging van het parkeertarief", zegt Gabi Hunter als voorzitter van de ondernemersvereniging Doetinchem. "Bij onze klanten is het betaald parkeren een 'hot item'. De meeste mensen vinden het parkeergeld best wel hoog. Ik vind het zelf nog wel meevallen, maar een verhoging is nooit goed en zeker niet voor het imago van Doetinchem."

Alternatieven vanuit ondernemers
De ondernemers hebben alternatieven bedacht. "De gemeente wil betaald parkeren invoeren van 09.00 tot 21.00 uur", vertelt Hunter. "Wij zouden graag zien dat het van 12.00 naar 21.00 uur gaat. Dan heb je 's ochtends vrij parkeren voor de mensen die naar het gemeentehuis moeten. Zo dragen zowel de horeca als de rest van de ondernemers de parkeerlast."

Een ander alternatief is volgens de ondernemers een parkeervignet voor vergunninghouders. "Nu mogen vergunninghouders alleen op bepaalde plekken staan. Die plekken zijn vaak de hele dag leeg omdat mensen naar hun werk gaan. Als je die plekken overdag kunt gebruiken voor centrumbezoekers, dan heb je volgens mij een dubbele opbrengst", aldus Hunter.

PvdA wil kijken naar kosten
Steven Kroon van de PvdA-fractie vindt dat de gemeente naar andere alternatieven moet kijken. "In plaats van de rekening weer bij de automobilisten en de bezoeker van de binnenstad neer te leggen, denken wij dat het verstandiger is om eerst eens goed te kijken hoe het kan dat de kosten zo hoog zijn", aldus Kroon.

Hij vindt dat wethouder Henk Bulten deze maatregelen eerder moeten overleggen met de samenleving. "Ik begrijp dat de ondernemers ook alternatieven hebben, maar ruimte voor een gesprek en dialoog is er blijkbaar niet. Ik denk dat wij als gemeenteraad dan maar met verstandige alternatieven moeten komen."

Gemeente reageert later
De gemeente Doetinchem wil nog niet reageren op de parkeermaatregelen, omdat het gaat om een voorstel. De ondernemersvereniging zal donderdagavond tijdens de beeldvormende raad over de begroting inspreken en hun alternatieven voor het parkeerbeleid kenbaar maken. Begin november beslist de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling over de nieuwe parkeermaatregelen.

Foto: REGIO8

Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)