Jeugdwerker wil andere aanpak Overstegen

Gepubliceerd: 24-11-2021 17:11. Bijgewerkt: 25-11-2021 16:39

De gemeente Doetinchem kondigde onlangs maatregelen aan om de overlast van jongeren in de wijk Overstegen te verminderen. Doetinchemmer Patrick van Til, die als jongere lange tijd zelf in de criminaliteit zat en veel op straat was te vinden, heeft weinig vertrouwen in de maatregelen die nu op tafel liggen.

Patrick heeft een lange weg afgelegd om het leven te leiden dat hij nu heeft. De Doetinchemmer woont samen met zijn vrouw en twee kinderen en heeft een leuke baan bij afvalinzamelaar ACV-groep in Ede. Als teamleider begeleidt hij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hij volgt daarnaast een hbo-opleiding Psychologie. Patrick is oprichter van ‘Thrive in Life’. Dat is een organisatie die ervaringsdeskundigheid over drugsgebruik, jeugdcriminaliteit, abnormale thuissituaties en falende instanties inzet om jongeren te helpen. “Ik heb het gered zonder hulp van buitenaf", zegt Patrick. "Maar als er iemand was geweest die me de juiste handvaten had aangereikt, dan had ik mijn leven veel sneller op orde gekregen."

De moeder en vader van Patrick zijn respectievelijk zestien en negentien jaar oud als hij geboren wordt. Zijn vader krijgt, vlak na de geboorte van Patrick, een ernstig motorongeluk en kan daardoor de zorg niet meer op zich nemen. Zijn moeder heeft haar eigen problemen en is niet in staat om Patrick op te voeden. Hij wordt opgevoed door zijn opa's en oma's en het kan per dag verschillen wie er voor hem zorgt. In de zomer, voordat Patrick naar de middelbare school gaat, probeert hij weer bij zijn moeder te wonen. Niet lang daarna overlijdt zijn opa naar aanleiding van een dodelijke steekpartij.

Bergafwaarts
Patrick is vanaf dat moment veel op straat te vinden. Hij maakt deel uit van een Doetinchemse jeugdgroep die zijn familie vervangt. Vanaf dat moment gaat het snel bergafwaarts. Drugsgebruik, geweld en criminaliteit zijn onderdeel van zijn leven. ‘’Ik weet wat het is om een diep wantrouwen naar volwassenen te hebben en alleen op de groep te vertrouwen waar je deel van uitmaakt”, zegt Patrick. “De kracht van zo’n jeugdgroep is heel sterk. Je wilt daarbij horen. Je bent loyaal naar elkaar en je verlinkt elkaar niet. Respect en vertrouwen zijn alles. Het is wij tegen zij.”

Breken met de groep
Op zestienjarige leeftijd besluit Patrick dat het anders moet. Een belangrijke trigger is zijn vriendin en huidige vrouw. Hij begint zich langzaam maar zeker aan de groep te onttrekken. “Dat is nog niet zo eenvoudig”, vertelt Patrick. “Je gaat niet zeggen: ‘het is klaar en ik sla een andere weg in’. De banden in zo’n groep zijn heel sterk. Dat wil je niet kwijtraken, maar het is een stap die je moet nemen om uit de criminaliteit te raken en van het drugsgebruik af te komen. Breken met de groep en aan jezelf gaan werken. Anders blijft alleen nog maar de bajes over, of nog erger.”

Ervaring inzetten
Zijn eigen ervaring wil Patrick nu inzetten om jongeren die ontspoord zijn te helpen. Jongeren, zoals hij dat zelf ooit is geweest, zijn niet populair binnen de jeugdzorg, weet Patrick: “Er wordt te weinig resultaat geboekt, dus worden ze vaak aan hun lot overgelaten, terwijl deze jongeren juist begeleiding heel hard nodig hebben. Biedt ze een alternatief.”

Maatregelen
Vorige week kondigde Doetinchem nieuwe maatregelen aan vanwege de overlast veroorzaakt door jeugdgroepen in de wijk Overstegen. In de omgeving van de basisschool veroorzaken meerdere jeugdgroepen sinds een aantal jaren overlast. Dat varieert van geluidsoverlast, het intimideren van buurtbewoners, vernielingen, brandstichtingen tot drugscriminaliteit. In februari 2020 wordt een buurtbewoner door een groep jongeren zwaar mishandeld in de portiek van zijn flat. Een wijkverbinder gaat deze maand aan de slag om buurtbewoners en jongeren bij elkaar te brengen, om de wijk duurzamer en leefbaarder te maken.

‘Geen probleem van de wijk’
Volgens Patrick zou de gemeente meer moeten inzetten op straatcoaches. “Jeugdoverlast is geen probleem van de wijk, omdat de jongeren niet gebonden zijn aan de wijk”, zegt Van Til. “Nu kiezen ze voor Overstegen, maar het kan ook een willekeurige andere wijk zijn. Het heeft daarom geen zin om buurtbewoners verantwoordelijk te maken voor de overlast."

Straatcoaches
Straatcoaches die speciaal zijn gericht op jongeren en werken vanuit hun ervaringsdeskundigheid zijn vele malen effectiever, zegt Patrick: “Zij kunnen ook de taal van de jongeren spreken, maar hebben ook een bepaald voorkomen. Ze krijgen eerder respect, worden makkelijker toegelaten en kunnen concretere afspraken maken met de jongeren. Ze raken geïnteresseerd als je een ervaringsverhaal met ze kan delen, waardoor je ze beter mee kan nemen.”

Evaluatie
De gemeente geeft aan dat er het afgelopen jaar al een intensieve aanpak is geweest van straatcoaches in Overstegen en dat deze de komende tijd ook nog actief zullen blijven. De gemeente wil dat de wijkverbinder de komende tijd eerst opstart en kijkt welke activiteiten in de wijk ondernomen kunnen worden. Dat staat volgens de gemeente los van de aanpak van de jongerenoverlast.

Foto: REGIO8


Copyright © 2021 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)