Inwoners willen aanpak leegstand en wonen

Gepubliceerd: 08-05-2019 9:05. Bijgewerkt: 08-05-2019 10:24

De aanpak van leegstand, woonwensen en bereikbaarheid zijn belangrijke zaken die in de regio moeten worden aangepakt. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het inwonerspanel Achterhoek Spreekt, waarbij werd gevraagd wat er de komende tien jaar moet worden aangepakt in de regio.

“Goed dat onze panelleden zo’n duidelijk, eensgezind signaal afgeven,” aldus Mark Boumans, voorzitter van de Achterhoek Board, organisator van Achterhoek Spreekt. “Dat is belangrijk, onder meer voor de invulling van de Regio Deal.” In totaal lieten ruim 4.300 inwoners van de zeven Achterhoekse gemeenten hun mening horen. Bijna drie kwart (74%) van de ondervraagden gaf aan de aanpak van leegstand belangrijk te vinden. Andere onderwerpen die hoog scoorden zijn woonwensen (56%), bereikbaarheid (53%) en de aanpak van ondermijnende criminaliteit (38%).

Ondanks een eerdere oproep blijkt het grootste deel van de respondenten boven de veertig jaar oud te zijn. Personen tussen de zestien en veertig jaar oud gaven aan minder waarde te hechten aan het tegengaan van ondermijnende criminaliteit en het bevorderen van samenwerking met Duitsland, maar noemden bereikbaarheid als belangrijkste thema.

Sinds twee maanden is het voor inwoners van de regio mogelijk om lid te worden van Achterhoek Spreekt. De Achterhoek Board is voornemens om in het najaar een nieuw onderzoek uit te voeren aan de hand van het inwonerspanel.

Foto: REGIO8

Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)