Heitkamp in 's-Heerenberg zoekt invulling

Gepubliceerd: 13-01-2021 12:01. Bijgewerkt: 14-01-2021 8:32

Het pand van Hotel Heitkamp in ’s-Heerenberg moet na de coronacrisis weer gaan floreren volgens eigenaar Hans te Booij. Met de werktitel Heitkamp 2.0 spoort Te Booij mensen aan om binnenkort mee te gaan denken over het oprichten van paracommerciële vereniging of stichting en over het, met die vereniging of stichting, ontplooien van allerhande culturele of maatschappelijke activiteiten in het pand aan de Oudste Poortstraat.

“We willen meer reuring in het leegstaande hotel krijgen”, zegt de eigenaar stellig. “We willen voorkomen dat het pand zijn sociale functie in ’s-Heerenberg verliest.” Te Booij denkt qua activiteiten in de richting van muziek- en zangrepetities, spelletjesavonden en workshops. Volgens de eigenaar vallen bijeenkomsten als carnaval en kermis ook onder culturele activiteiten: “De focus ligt op het organiseren van allerlei activiteiten voor de leden, niet zozeer op horeca-activiteiten”.

Het pand werd in 2016 door de familie Te Booij gekocht. Na een renovatie was de exploitatie vervolgens tot 2019 in eigen beheer. “Dit is destijds vol goede moed opgepakt, maar door een aantal ongewenste ontwikkelingen hebben we eind 2019 de activiteiten moeten staken”, zegt de eigenaar. Volgens hem is het achterliggende doel onveranderd: “We willen nog steeds de sociaal-culturele waarde van het pand behouden voor onze kasteelstad.”

Foto: Hans te Booij


Copyright © 2021 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)