Grensoverschrijdende evaluatie hoog water

Gepubliceerd: 06-09-2021 12:09.

Naar aanleiding van de hevige regenval aan het begin van de zomer zijn veertien Nederlands en Duitse organisaties bij elkaar gekomen om mogelijke overstromingsscenario’s te bespreken. Hoewel het Achterhoekse grensgebied niet zo zwaar getroffen werd als de gebieden nabij Limburg, werden de organisaties toch op scherp gezet.

"Over het algemeen hebben we zeer regelmatig en nauw contact met alle betrokkenen als het gaat om rampenbestrijdingskwesties", laat Jürgen Baetzen, hoofd van de reddingsdienst en civiele bescherming in het district Kleve en leider van het crisisteam weten. "Om de samenwerking in de praktijk te oefenen is het belangrijk dat we regelmatig verschillende scenario’s door nemen." De veertien partners op het gebied van overstromings- en rampenbestrijding, aan beide zijden van de grens, hadden in 2020 een overeenstemming bereikt over een gezamenlijke oefening om de onderlinge communicatiekanalen over de grens te testen. Door de aanwezige dreiging van het hoge water aan het begin van de zomer, werd de situatie actueel.

Onder andere de communicatie via verschillende kanalen tussen de grensoverschrijdende partners in tijden van een overstroming werd besproken. "De uitwisseling van informatie tussen zoveel netwerkpartners is complex, maar het is goed verlopen", kijkt Baetzen terug op de oefening. Ook werden de mogelijkheid van nieuwe recordniveaus bij de Rijn tijdens hevige regenval en de dreiging van het breken van een dijk behandeld en geëvalueerd. “De oefening was succesvol en leerzaam voor ons allemaal”, concludeert Baetzen.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met de lokale omroepen Antenne Niederrhein en RN7.

Foto: REGIO8

Copyright © 2022 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)