Graafschap College verlengt aanmeldtermijn

Gepubliceerd: 23-03-2020 10:03. Bijgewerkt: 23-03-2020 10:08

Het Graafschap College heeft de aanmelddatum voor nieuwe studenten wegens de coronacrisis een maand opgeschoven tot 1 mei. Daarnaast besluit de school om bij examinering voorrang te geven aan studenten die voor 1 oktober hun diploma kunnen halen.

De coronacrisis is voor het Graafschap College een marathon

“In dat geval ontstaan er geen problemen voor deze groep”, zo laat het Graafschap College weten over de keuze. Tot in ieder geval 6 april vinden er geen examens plaats in het examencentrum, wat daarna gebeurt is nog onduidelijk. “Op dit moment wordt door de examencommissies in kaart gebracht wat gevolgen zijn voor examinering als de school toch nog gesloten blijft”, aldus de school, die aangeeft dat er nog wel examens worden afgenomen binnen sommige stageperiodes. Voor leerlingen van het volwassenenonderwijs (vavo) geldt dat ze vanaf 26 maart herkansingen voor schoolexamens kunnen maken.

De aanmelddatum voor nieuwe mbo-studenten stond aanvankelijk op 1 april, maar dit wordt door het Graafschap College opgeschoven tot 1 mei. “Ondanks dat kan de aanmeldingsprocedure en intake niet op de normale wijze uitgevoerd worden”, aldus de school. “Het Graafschap College heeft besloten dat iedereen die voldoet aan de toelatingseisen in principe wordt aangenomen. Bij profielen met beperkte toelating geldt wel de normale toelatingsprocedure.”

Foto: REGIO8

Copyright © 2022 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)