Gildehuis in 2020 dorpshuis Beek en Loerbeek

Gepubliceerd: 03-07-2019 18:07.

Het gildehuis moet in 2020 het nieuwe dorpshuis zijn voor de dorpen Beek en Loerbeek. Na het rondkrijgen van de financiën met de nodige subsidies wil de stuurgroep volgend jaar beginnen met een flinke verbouwing van het pand.

“Doordat verenigingen er qua subsidies niet op vooruit gaan, moeten we de krachten bundelen en zorgen voor een dorpshuis waar heel Beek en Loerbeek plezier aan hebben”, aldus Chiel Berndsen, lid van de stuurgroep die het proces begeleidt en voorzitter van het plaatselijke Sint Jans Gilde. “Het gildebestuur en de schutterij hebben het gildehuis in eigendom, wij willen dat omvormen naar een dorpshuis. Alle verenigingen die daar behoefte aan hebben kunnen er gebruik van maken.” De Dorpsraad is voorstander van de plannen: “Ons standpunt is dat het gebouw een perfecte locatie tussen Loerbeek en Beek in is”, aldus voorzitter René Derksen. “Er is ruimte voor parkeren, voor de kermis. We hopen op een mooi gebouw waar veel Beekenaren een plekje krijgen.”

De lokale Katholieke Bond van Ouderen (KBO) vindt het jammer dat niet is gekozen om de kerk in Beek in te richten als dorpshuis. “Als men dat wil, vind ik dat prima”, aldus voorzitter Henk ter Voert over de plannen voor het gildehuis. “Ik zie het alleen geen zonnige toekomst tegemoet. Het staat niet op de goede plek.” Hij verwacht dat ouderen door de afstand geen gebruik maken van de plek en bij gemeenschapshuis Averhof blijven, terwijl Berndsen juist enthousiast is over de plek tussen Beek en Loerbeek in: “Ons doel is om een dorpshuis te krijgen dat voor iedereen toegankelijk is, ook voor ouderen. En de kerk is nog levendig, dus we kunnen daar niks doen.”

Ambitie voor 2020
Vanuit Montferland ligt een subsidie van 25.000 euro op de plank voor leefbaarheidsinitiatieven over het jaar 2018, waarbij dorpen een initiatief konden kiezen, die wordt ingezet voor de eerste fase van de verbouwing. Daarnaast wil stuurgroep-lid Berndsen een eenmalige gemeentelijke investeringsbijdrage van 250.000 euro voor een integraal voorzieningenplan inzetten. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor provinciale subsidies. “De ambitie is dat we aan het eind van dit jaar starten met voorbereiden en volgend jaar overgaan tot uitvoering”, aldus Berndsen.

Foto: REGIO8

Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)