Geld voor coronaproblematiek Montferland

Gepubliceerd: 04-06-2021 14:06. Bijgewerkt: 04-06-2021 14:09

Montferland krijgt tonnen van het Rijk om ouderen, jongeren en kwetsbare groepen die geraakt zijn door de coronacrisis te helpen. De gemeente wil het bedrag onder meer gebruiken om activiteiten uit te rollen en om in gesprek te treden.

“Het gaat dan niet zozeer om de economische gevolgen van corona, maar juist de sociale”, zegt wethouder Ruth Mijnen. De gemeente focust zich daarbij op drie doelgroepen. Voor jongeren moet er onder meer een mobiele keet worden aangeschaft, deze kan worden verplaatst door de verschillende kernen. Naast de twee bestaande jongerencentra moet deze keet zorgen dat er meer contact komt met jongeren tussen de 11 en 23 jaar. Verder is er 33.000 euro beschikbaar om activiteiten te ontwikkelen. Dit moet in samenwerking gebeuren tussen sportverenigingen, Welcom en de jeugd zelf.

Ook wordt er een bedrag van 20.000 euro ingezet om de jaarlijkse Zomerschool bereikbaar te maken voor kinderen tussen de twee en zes jaar oud. Doel daarvan is een eventuele leerachterstand in te lopen. “Want juist kwetsbare kinderen lijken nu een achterstand op te lopen”, aldus beleidsambtenaar Eric Martens. Voor de financiering van de projecten voor jongeren krijgt de gemeente vanuit de landelijke overheid 110.000 euro, waarvan ruim 90.000 euro wordt ingezet.

Ouderen uit isolement
Voor een pakket aan maatregelen gericht op ouderen en kwetsbare groepen trekt Montferland 170.000 euro Rijksgeld uit, dit wordt door welzijnsorganisatie Welcom onder meer ingezet voor het aannemen van nieuw personeel. “Juist die oudere doelgroep werd in het begin van de coronacrisis afgeschermd”, zegt wethouder Mijnen. “Die moeten nu een drempel over om weer activiteiten te gaan doen.” Na een huisbezoek moet blijken aan welke activiteiten er behoefte is, waarna ouderen met maatwerk uit hun isolement kunnen worden gehaald.

Hulp voor kwetsbare groepen
Voor de hulp aan kwetsbare groepen krijgen De Stadskamer en Welcom als uitvoerders een bedrag van maximaal 90.000 euro. Met het geld moet extra ambulante begeleiding komen om mentale en sociale problemen op te sporen. Ook wordt het bedrag ingezet voor het organiseren van alternatieve dagbesteding om structuur te brengen in het leven van kwetsbare groepen. Hiervoor is een activiteitenbudget beschikbaar.

Foto: REGIO8 (archief, Cruyff Court in Didam)

Copyright © 2022 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)