Geen subsidie warmtenet in Bloemenbuurt

Gepubliceerd: 27-10-2020 11:10. Bijgewerkt: 27-10-2020 11:14

Montferland krijgt geen subsidie voor de proeftuinregeling aardgasvrije wijken om de Didamse Bloemenbuurt aardgasvrij te maken. Met het niet toekennen van de subsidie loopt de gemeente het aangevraagde bedrag van 4,5 miljoen euro mis, waardoor de plannen voor de eerste aardgasvrije wijk van het dorp voorlopig in de ijskast kunnen.

“Het is inderdaad erg jammer dat dit unieke initiatief van de Bloemenbuurt niet geselecteerd is voor de Rijkssubsidie”, aldus wethouder Walter Gerritsen in een persbericht. “We gaan met de provincie in gesprek om te kijken of zij ons kunnen helpen bij het realiseren van een aardgasvrije Bloemenbuurt. We willen tenslotte in 2050 aardgasvrij zijn.” De gemeente en woningcorporatie Plavei zijn sinds 2017 bezig met de voorbereidingen om de wijk te verbeteren en de woningen te verduurzamen. Een aardgasvrije Bloemenbuurt moest gelden als een pilot voor de rest van Montferland. Het niet toekennen van de van de subsidie is dan ook een bittere pil voor de gemeente.

Ook bij Plavei komt het nieuws hard aan. De woningcorporatie wil haar ruim tweehonderd woningen in de wijk renoveren of nieuwbouwen en heeft de ambitie deze woningen aardgasvrij te maken. “Wij zijn zwaar teleurgesteld dat de subsidie niet naar Didam gaat”, zegt Arjan Ter Bogt, directeur van Plavei. Volgens hem zou de subsidie bijdragen om de hele wijk te kunnen laten deelnemen aan dit warmtenet, niet alleen de huurders. “Sterker nog, het zou de energietransitie van de woningeigenaren een impuls kunnen geven. Zonder de subsidie mist Didam deze kans.”

Alternatieve subsidie
Om het warmtenet te realiseren, ging de gemeente in een eerder stadium een samenwerkingsovereenkomst voor één jaar aan met Warmtenetbedrijf Firan. De drie betrokken partijen geloven nog steeds in een aardgasvrije oplossing voor de Bloemenbuurt. Zij hebben de plannen inmiddels verder uitgewerkt en overleggen met de provincie over een mogelijke alternatieve subsidie.

Financieel risico
Het doel was om de eerste woningen uiterlijk in oktober 2021 aan te sluiten op het warmtenet. Hoewel de samenwerking tussen Montferland en Firan nog staat, loopt de gemeente wel een financieel risico van 81.200 euro als het warmtenet uiteindelijk toch geen doorgang vindt óf de gemeente de overeenkomst tussentijds op zegt.

Foto: REGIO8 (archief)


Copyright © 2021 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)