Extra onderzoek naar welzijn Achterhoekers

Gepubliceerd: 26-04-2020 14:04. Bijgewerkt: 26-04-2020 15:18

De GGD onderzoekt het welzijn van de Achterhoekers in deze coronatijd met iedere vier weken een speciale vragenlijst. Op deze manier monitort de organisatie de gezondheid en het welzijn meer dan normaal.

“Je ziet dat het coronavirus eigenlijk iedereen raakt”, legt onderzoeker Caroline Timmerman het ontstaan uit. “We moeten met zijn allen zoveel mogelijk thuis blijven, kinderen gaan niet naar school en een groot deel van het sociale leven ligt stil.” De GGD monitort normaal ook de gezondheid en het welzijn, maar doet dat nu extra. “Juist in deze tijd als er zoveel verandert, vinden we het belangrijk om extra onderzoek te doen naar hoe het nu gaat met de inwoners van de regio”, zegt Timmerman. Het onderzoek bevat open en gesloten vragen. “Het is niet alleen kruisjes zetten gaat het goed, minder goed of niet goed, we vinden het ook fijn als mensen hun verhaal met ons delen. Dus er zijn ook een aantal vragen waarin mensen kunnen vertellen ‘zo doe ik het, dit gaat goed, dit gaat minder goed.’” Iedereen kan mee doen aan de vragenlijst. “Het onderzoek wat we nu doen loopt onder ons panel, dat hebben we ook normaal al, maar we gaan het ook breder dan binnen het panel uitzetten via de sociale media en de media”, zegt Timmerman. Inmiddels kwamen er vierduizend reacties binnen.

Eind maart werd het eerste extra onderzoek gedaan, de resultaten daarvan zijn al bekend. “Je zag dat deelnemers van ons onderzoek nog best wel tevreden waren over het leven. Ze gaven gemiddeld een ruime 7 als rapportcijfer aan hun leven. Opvallend was dat ouderen dat cijfer nog iets hoger gaven.” Maar niet iedereen was zo positief, zegt de onderzoeker. “Je ziet natuurlijk ook bij een deel van de bevolking dat het minder goed gaat. Zo’n tien procent gaf zijn leven een onvoldoende, als reden daarvoor gaven mensen aan dat ze bang zijn, onzeker over de toekomst. Het treft ook mensen die eenzaam zijn, chronisch ziek zijn en je ziet dat mensen vrijheid missen.”

Gebruik resultaten
Het is niet de bedoeling dat de resultaten in een bureaula terecht komen. “Wij doen onze onderzoeken in de eerste plaats voor de gemeenten, want zij moeten ook gezond beleid blijven uitvoeren. Zij moeten weten hoe het met hun burgers gaat en weten waar de knelpunten zitten”, zegt Timmerman. “Maar we zetten de resultaten ook op onze website, en je ziet dat daar vanuit verschillende organisaties interesse in is en wat kunnen we er met elkaar aan doen om het vol te houden. Verschillende organisaties kunnen daar ook zelf hun activiteiten op gaan inrichten aan de hand van wat wij vinden.” Het onderzoek dat nu bezig is, loopt tot en met woensdag 29 april en is in te vullen via de site van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Foto: REGIO8

Copyright © 2022 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)