Ettenaren op de bres tegen bouwplannen

Gepubliceerd: 07-04-2021 14:04. Bijgewerkt: 07-04-2021 14:58

Buurtbewoners in Etten verzetten zich tegen de plannen voor de bouw van zestien woningen op het stuk groen aan de Palmlaan en Strik. De omwonenden zijn niet tegen woningbouw in het dorp, maar ageren tegen de bouw op de in hun ogen historische locatie.


"Aan de voorkant is er niet overlegd met de buurt, dat is één ding", aldus buurtbewoner Henk Ruessink. "Het tweede is dat we overvallen zijn met het plan, een totaal uitgewerkt plan. Dit is een uniek stukje landschap en we vinden dat dit unieke stukje bewaard moet blijven voor de toekomstige generaties." Wethouder Ben Hiddinga snapt de zorgen van de bewoners, maar geeft aan dat de vraag naar woningen in Etten groot is volgens een inventarisatie die door de Dorpsbelangen Etten is uitgevoerd in het kerkdorp. "Daar bleek uit dat er voor 27 woningen nieuwe inwoners in de rij staan", zegt de wethouder. "Na verdere inventarisatie bleek dat er geïnteresseerden zijn voor bijna zestig woningen. Er is dus echt wel vraag naar woningen in Etten en daarom vinden we het belangrijk dat er de komende jaren woningen gebouwd gaat worden."

De grond behoorde volgens Ruessink oorspronkelijk toe aan een boerderij, een gemeentelijk monument. Ronald Langendoen van Stichting Achterhoek weer mooi (StAM) onderstreept de woorden van de buurtbewoners. Volgens hem biedt een blik op de monumentale boerderij een reis naar het verleden: "Je ziet de walnoten nog, je ziet de knotwilgen nog. Een Knotwilg werd gebruikt om manden te maken. Een Knotes werd gebruikt om stelen van te maken. Zo had alles zijn nut. Al die elementen zijn hier nog aanwezig. Je ziet het erf met nut en de uitstraling van het landschap. Dat maakt het hier uniek en dat heeft een museum niet, ook het Openluchtmuseum niet."

'Dit plan van tafel'
De wethouder vindt het van belang dat overleg plaatsvindt met omwonenden. Hij legt de bal bij de ontwikkelaar om draagvlak te vinden. "Wij hopen dat de initiatiefnemer van deze locatie in overleg gaat met inwoners om tot een volwaardig, gedragen bouwplan te komen." De ontwikkelaar mag buurtbewoner Ruessink altijd bellen, maar hij heeft wel een duidelijke eis voor hij in gesprek wil: "Dit plan moet eerst van tafel en dan gaan we praten."

Foto: REGIO8


Copyright © 2021 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)